Medie Oppgave Veke 14 Blender, f-stop og iso

Oppgave 1 - Dybdeskarphet & Blender

Bildet av Baard er tatt med den laveste F-stoppen. Dette gir bildet dybde, og man ser at fokuset er på modellen og ikke bakgrunnen.
Bildet av meg er tatt med den høgeste f-stoppen. Kameraet hadde automatisk på altfor lang shutterspeed, og dette gjorde bildet overeksponert og blurry.

Oppgave 2 - ISO Verdier

Bildet er tatt med den laveste ISO-en. Dette gjør det skarpt, men alt for mørkt.
Bildet er tatt på middels ISO. Allerede her ser man at det er for mye, og man må ha nokke mellom middels og lav ISO i lyset som var i området.
Bildet er tatt med max ISO. Altfor lyst, selvfølgelig.

Oppgave 3 - Snurrende Selvportrett

Bildet er tatt med 1/20 shutter. Det ble tatt menst jeg snurret på en stol, noe man klart kan se i bildet på grunn av motion-blur.

Oppgave 4 - Zooming & Lukkertid

Bildet er tatt med 1/10 shutter, i tillegg til at jeg zoomet inn imens det ble tatt. Dette gav en blur som går innover mot midten på bildet.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.