Marie-Antoinette

Oliver Sønderbæk Andersen jeg blev født den 2 november 2002. For mange år siden skete der noget historisk spænende.

Marie-Antoinette blev født den 2.11.1755 og hun døde den 16.10.1793. Hun kom fra Østrig. Hun var dronning af Frankrig og datter af Frans 1. Stephan og Maria Theresia fra Østrig. I 1770 blev hun gift med Frankrigs kronprins, den senere Ludvig 16.

Marie-Antoinettes snaksaglighed skaffede hende mange fjender, og hun stødte hoffet fra sig ved at bryde den strenge etikette. Hun spillede en vis politisk rolle og havde indflydelse på kongens beslutninger.

Da hun var østrigsk prinsesse var hun ikke særlig populær i Frankrig, fordi Østrig var Frankrigs gamle fjende. Dronningen fik hurtigt skylden for folkets problemer. Hun gjorde ikke noget for folket, og dets problemer. Hun havde ry for at være en kold og distanceret person.

Hun blev dømt til døden og guillotineret den 16.10.1793.

slut

Credits:

Created with images by WikiImages - "queen marie antoinette woman" • orionpozo - "Marie Antoinette" • Oh Paris - "Marie Antoinette by Élisabeth Vigée, Versailles"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.