Loading

SMART PRIORITY När kollektivtrafiken kommer först.

VAD ÄR SMART PRIORITY?

Smart Prio är en molnbaserad lösning för enkel prioritetsbegäran i trafiksignaler, där antingen det centrala systemet eller ombordenheten som levererar bussens position. Smart Prio nyttjar de redan befintliga system och infrastrukturer som finns, och erbjuder därmed ett kostnadseffektivt sätt att förbättra restiden för både stora som små bussflottor.

Läs här vad trafikverket säger om bussprioritering.

Lösningen prioriterar förfrågningar baserat på bussens position som mottas från ett realtidssystem. Den använder virtuella detektorer som kan placeras och omplaceras beroende på den aktuella situationen. Prioriterade förfrågningar överförs från Smart Prio till trafiksignalen och ingår i befintliga algoritmer. I det webbaserade gränssnittet kan du övervaka, interagera och granska prestanda och statistik.

FÖRDELAR

  • FÖRBÄTTRAD RESTID - Minskar körtiden genom att trafiksignalen ger bussen förtur.
  • LÄTT ATT IMPLEMENTERA - Utnyttjar befintlig hårdvara, infrastruktur och återanvänder trafiksignalens befintliga bussprioritets algoritm.
  • SKALBAR LÖSNING - Passar både små som stora bussflottor.
  • FLEXIBEL - Enkel att anpassa till befintliga system med virtuella detektorpunkter.
  • PRESTANDA - Erbjuder verktyg för att följa upp bussprioritets funktionerna i alla anslutna signalanläggningar.
WWW.SWARCO.SE

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.