Aanbod trainingen en workshops. Activerende digitale didactiek

Door: Marije Hoek-Kemna, Docent verpleegkunde, ROC Academie

Digitale didactiek is meer dan de laptop of tablet gebruiken in de klas. De docent moet pedagogisch en didactisch zeer vaardig zijn

" Ict moet passen bij de les die een leraar wil geven, en het moet passen bij de leersituaties in de klas" . (Toine Maes, Kennisnet)

In mijn trainingen en workshops laat ik praktische activerende ICT-toepassingen zien voor uiteenlopende doelen, doelgroepen en vakken. De cursist leert dit zelf toe te passen zonder daarbij het doel uit het oog te verliezen. De training kan ook aan een team docenten gegeven worden (minimaal 6 en max. 10 personen) Natuurlijk kan de training aangepast worden aan de wensen van het docentteam.

Na het volgen van de training geeft de deelnemer aan:

Ik kan een les creëren waarin ik de leerlingen activeer m.b.v. digitale werkvormen.

Waarom ICT inzetten in de les?

Veel docenten (en bestuurders) vinden dat ze 'iets' moeten met ICT in de klas. Effectiviteit en efficiëntie en het aansluiten op de belevingswereld van de leerlingen worden vaak genoemd. Maar wat is er nu precies mogelijk en wat zijn valkuilen? Een greep uit de onderwerpen die behandeld kunnen worden in de training:

het T-pack model, met welk doel zet je ICT in?

een activerende werkvorm ontwerpen waarbij ICT wordt ingezet.

formatieve toetsen ontwikkelen en inzetten m.b.v. ICT

video inzetten als instructie of als onderdeel van de les verrijkt met vragen

Een opdracht ontwerpen voor leerlingen waarbij het digitale eindproduct (presentatie, filmpje, quiz, etc) iets anders is dan een verslag (classroom challenge)

Beter en makkelijker samenwerken met leerlingen en leerlingen onderling m.b.v Google apps for education. Onder andere; google classroom, google +, google presentaties en formulieren.

Makkelijk en aantrekkelijk online bronnen (quizjes /filmpjes) delen met leerlingen (en collega's)

Reacties van deelnemers:

'Mijn doel is in zeer ruime mate bereikt, een zeer goede en praktische cursus'

'Erg leuke en inspirerende cursus, en erg fijn om naar huis te gaan met een product dat ik kan uitproberen. Een aanrader!'

"Prettig dat jij voor iedereen voldoende tijd nam om persoonlijke vragen te beantwoorden'

'Ik heb veel geleerd en ben onder de indruk van de hoeveelheid mogelijkheden'

'Cursusleider die vanuit de praktijk werkt en daardoor gericht valkuilen kan blootleggen'

Contact: mhoek@rocvantwente.nl

Credits:

Created with images by kaboompics - "man reading touchscreen" • image4you - "notebook laptop computer" • FirmBee - "mobile phone iphone" • FirmBee - "office freelancer computer" • Wokandapix - "instagram tablet device" • FirmBee - "office freelancer computer" • Wokandapix - "home laptop tablet" • Taken - "classroom school desk" • MattSkogen - "computer classroom learning" • Sean MacEntee - "iPad" • Picography - "notebook laptop work"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.