Rylos Tajunnan räjäyttävä liveshow Etelä-Suomesta

Rylos on aina onnistunut ottamaan yleisön omakseen. Vauhdikas bändi, jonka live-showta on ylistetty paljon. Tämä bändi saa takuulla yleisösi viihtymään!
Rylos esittää illan aikana kaksi settiä: Ensimmäinen setti koostuu bändin itse säveltämästä musiikista ja toinen legendabändi Twisted Sisterin covereista.

Tilaa Rylos räjäyttämään katto sinun bileistäsi alkaen hintaan 550€+alv24%.

Joonatan Juuri-Oja

joonatan.juurioja@gmail.com - 0449717273

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.