Loading

Što je povijest? ponavljanje

Objasni što je povijest?

Pročitaj povijesni izvor i odgovori na pitanja:

Prvi povjesničar, kojeg nazivaju „ocem povijesti“, bio je …, rodio se 484. godine pr. Kr. u Halikarnasu, gradu na jugozapadnim obalama Male Azije… Iz njegove Povijesti saznajemo da je proputovao veliki dio tada poznatog svijeta.

Koja je ovo vrsta povijesnog izvora?

O kojoj osobi govori povijesni izvor?

U kojem je stoljeću rođen?

Gdje se nalazio grad u kojemu je rođen?

Usporedi i opiši posao arheologa i povjesničara!

Odredi točnost pojedine tvrdnje. Ukoliko je tvrdnja netočna, napiši točan odgovor.

Grci su računali vrijeme od prvih Olimpijskih igara. T N

Muslimani računaju vrijeme od prelaska Alaha iz Meke u Medinu. T N

Era je dugo vremensko razdoblje koje počinje nekim važnim događajem. T N

Kronologija je disciplina koja mjeri mjesečeve mijene. T N

Kako se naziva zbirka zemljovida i objasni zašto?

Na lenti vremena upiši:

a) godinu po kojoj su Rimljani računali vrijeme

b) godinu po kojoj su muslimani računali vrijeme

c) godinu po kojoj su Grci računali vrijeme

Kako dijelimo prošlost?