Svenska Fåglar Fotografi

Bilder på svenska fåglar. Alla bilder är tagna av Lennart Pettersson.
Kanadagås
Grågås
Kanadagås x grågås hybrid
Gräsänder
Gräsand
Brunand
Gråhäger
Sothöna
Vigg
Vigg
Knipa
Storskrake
Storskrake
Svarthalsdopping
Silltrut
Gråtrutar
Fiskmås
Skrattmås
Knölsvan
Större hackspett
Större hackspett
Korp
Korp
Kaja
Kråka
Nötskrika
Lappuggla
Rödhake
Trädkrypare
Björktrast
Koltrast
Bofink
Nötväcka
Talgoxe

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.