Loading

Forarbejder Hvor og hvordan finder jeg dem?

Forarbejder til love er vigtige kilder. Der er bl.a. sagkyndige forarbejder kaldet Kommissions-betænkninger, hvor et ekspertudvalg udtaler sig forud for arbejdet med et lovforslag i Folketinget. Kommissionsbetænkninger kan findes online gennem Det Administrative Bibliotek, der er en del af Det Kgl. Bibliotek, hvor betænkningerne således også kan findes.

Andre typer af forarbejder er Udvalgsbetænkninger og Tillægsbetænkninger som er betænkninger der fremkommer under lovarbejdet i Folketinget.

Du kan se mere om hvornår i Lovgivningsprocessen de forskellige typer kommer i spil og hvad der kendetegner dem i en artikel på Folketingets FAQ

En anden vigtig kilde til viden om de enkelte paragraffer i en lov og hvad der ligger til grund for dem, finder du i bemærkninger til love.

Bemærkninger er udarbejdet til de enkelte paragraffer og fortæller dig hvorfor man vælger at implementere en paragraf i loven eller om, hvorfor noget falder bort fra en allerede eksisterende lov og noget nyt så indgår i loven i stedet for.

Når du skal finde bemærkninger til en lov så skal du finde lovforslaget på www.folketingstidende.dk og under "Lovforslag som fremsat", Tillæg A, finder du bemærkningerne.

Det kræver at du kender Lovforslagets nummer, der ikke er den samme som den vedtagne lovs nummer. Se mere om forskellen nedenfor.

Forarbejder til love er nummereret efter Folketingsåret (folketingsåret løber fra 1. tirsdag i oktober til Grundlovsdag året efter). Eksempel på lovforslag: L 228, 26-04-2018

Vedtagne love er nummereret kronologisk og følger kalenderåret. Eksempel på vedtaget lov: Lov nr. 694 af 08-06-2018.

Se hvordan du finder Lovforslagsnummer og den vedtagne lovs nummer i denne video (3:14)

Se mere om de databaser hvor du finder Lovforarbejder herunder.

Folketingstidende.dk er Danmarks officielle kanal til de autoritative dokumenter fra Folketinget.

Når en lov kundgøres i Lovtidende, så er den trådt i kraft.

Fra 2009 og frem findes Folketingstidende kun online og udkommer ikke længere som bog.

Fra 1953-2008 finder du også Folketingstidende online, i en skannet version. Find den her: https://www.folketingstidende.dk/da/e-folketingstidende

Retsinformation indeholder ligeledes Love og Lovforslag og er det fælles statslige retsinformationssystem. Her er også bekendtgørelser og cirkulærer m.m.

Karnov er en stor kommerciel database med Love, lovforarbejder, domme m.m. Her er kommentarer til lovene, hvilket adskiller databasen fra Retsinformation og Folketinget.

Spørgsmål? Kontakt gerne Solveig Johnsen, AU Library, ssjo@kb.dk

Credits:

Oprettet vha. billeder af Dmitrij Paskevic - "Trinity College Dublin" • Iñaki del Olmo - "An old book store from the city of Bilbao." • Anna Sullivan - "untitled image" • Luke Michael - "untitled image" • J. Kelly Brito - "From the Creatives Working collection. Full collection at kellybrito.com" • Kolar.io - "Library Database"