Loading

Bröllopsfotograf Priser 2018-2019

” I samtliga fotograferingar ingår planeringsmöten både före bokning och när bröllopsdagen närmar sig. Före bokning så känns det ibland bra att träffas om det är möjligt. Om det är långa avstånd och fulla kalendrar så går det bra att höras via telefon eller skype eller dylikt. Ni berättar om upplägg och planer och drömmar. Vi pratar bilder och idéer.
I alla paketen ingår samtliga bilder på usb-minne. Av dessa bilder så är ett visst antal utvalda av mig i det så kallade "fotografens val". Dessa är bearbetade och redigerade. Beroende på vald fotografering så ingår olika antal bilder och printar. I alla paket förutom det minsta ingår även en fotobok. Priser inklusive moms.
Upplägg på dagen och fotografering är unikt för varje par. Se vad som ingår som idéer.
Mini Haväng - Bröllopsporträttfotografering under cirka två timmar antingen före vigseln eller efter. Vi planerar vad som fungerar bäst för er. Det ingår planeringsmöten, samtliga bilder på usb-minne, minst 30 stycken bearbetade bilder i fotografens val. 1 st 20*30 cm printkopia fine art, fotogalleri. 8.500 kr
Lilla Skäralid- Bröllopsfotografering med porträttbilder antingen före eller efter vigseln. Samt vigsel och gratulationer under cirka tre timmar. Det ingår planeringsmöten, samtliga bilder på usb-minne, minst 50-60 bearbetade bilder i fotografens val, 1 st 20*30 cm fineartprint, fotobok (20*20 cm) med 10 uppslag. fotogalleri och bildspel 13,500 kr
Mellan Mölle- Bröllopsfotografering under cirka fem timmar. Det är paketet för er som vill ha med förberedelserna med nerver och tårar, ögonblicksbilder, porträttbilder, vigsel, gratulationer och mingel. Vi planerar tillsammans. Det ingår planeringsmöten, samtliga bilder på usb-minne, Minst 100 -130 bearbetade bilder i fotografens val,2 st 20*30 cm, 1 st 30*45 cm fineartprintar, fotobok (20*20 cm) med 10 uppslag. fotogalleri och bildspel. 15.500 kr
Stora Knäbäckshusen- Bröllopsfotografering under cirka åtta timmar. Det är paketet för er som vill ha större delen av dagen dokumenterad. Det är tid för både förberedelserna med nerver och tårar, ögonblicksbilder, porträttbilder, vigsel och gratulationer. Men även mingel fram till middagen. Vi planerar tillsammans. Det ingår planeringsmöten, samtliga bilder på usb-minne, Minst 200-250 bearbetade bilder i fotografens val, 1 st 30*45 cm fineartprint, 2 st 20*30 cm fineartprint, fotobok (20*20 cm) med 15 uppslag. fotogalleri och bildspel. 19.800 kr
Lyxiga Skanör- Bröllopsfotografering under under cirka 12 timmar. Det är paketet för er som vill ha hela denna fantastiska dag dokumenterad. Från förberedelserna med nerver och tårar, ögonblicksbilder, porträttbilder, vigsel och gratulationer och även stora delar av middagen, kanske ända fram till dansen. Vi planerar tillsammans. Det ingår planeringsmöten, samtliga bilder på usb-minne, Minst 300 -400 bearbetade bilder i fotografens val, 3 st 20*30 cm, 1 st 30*45 cm fineartprintar, fotobok (20*20 cm) med 15 uppslag. fotogalleri och bildspel. 33.000 kr
Fotografens val är de bästa bilderna som jag bearbetar lite extra! I samtliga paket ingår planering, rekognosering av plats och allmänna kloka råd.
Rese- och boendekostnader kan tillkomma. Beroende på var i världen ert bröllop sker.
Created By
Lotta Gyllensten
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.