Assemblea 2016 AMPA de l'escola joan pelegri

QUÈ FEM A L'AMPA?

 • Participar en el control i gestió del centre educatiu
 • Cooperar en les activitats educatives de l’Escola
 • Promoure activitats complementàries
 • Dotar d’ajuts a les famílies amb recursos escassos
 • Col·laborar en tots els aspectes de les tasques formatives : educatius, culturals i recreatius de l’Escola
 • Promoure i recolzar activitats de caire cultural i cívic
 • Representació de l’AMPA

QUI SOM? L'AMPA som TOTS!

 • Assemblea de Socis
 • Junta Directiva
 • Junta Rectora
 • Coordinadors de delegats de nivell d’ensenyament
 • Vocalies (Extraescolars, Cultura, Reutilització de llibres, Ajuts, Comunicació, Menjador, Anglès extraescolar)
 • Estem representats/des als òrgans de l’Escola: Junta Econòmica i Consell Escolar
 • Representats al Consell Escolar del Districte i Consell Escolar de Barcelona

Coordinació dels delegats i delegades

Canal de comunicació amb l’escola per a temes d’interès de grup
 • Més de 60 delegats des de P3 a batxillerat
 • 5-8 reunions anuals
 • Relacions força fluïdes amb l’Escola, tant amb la coordinadora d'infantil-primària, ESO i batxillerat, així com amb la direcció de l'escola
 • Comunicació principalment per email i whatsaap

Presents al consell escolar

Podem influir en temes tan importants com el funcionament del centre, les sortides i les colònies, el menú del menjador, l’horari escolar, els pressupostos de l’escola i altres qüestions decisives en l’educació dels nostres fills i filles.
 • 5 reunions a l’escola
 • 8 reunions del Consell Escolar de Districte
 • 11 reunions al Consell Escolar de Barcelona

Vocalia d'ajuts

Oferir un suport econòmic per fer front a les despeses escolars dels nostres fills.
L’ajut està destinat a aquells/es alumnes que porten més de dos anys a l’escola i que es troben davant d’una situació familiar imprevista i sobrevinguda.
 • 27 ajuts concedits per un import total de 13.000 €

Vocalia de cultura

Organització d’activitats de suport a la formació de les famílies

22/2/2016: Xerrada d'en Carles Capdevila

Xerrades:

 • 9/11/2015: Visió i aprenentatge
 • 14/12/2015: Què és la diabetis?
 • 14/12/2015: Alcohol i societat
 • 4/2/2016: Fer front a les rebequeries
 • 3/3/2016: Transtorns a la infància i a l'adolescència
 • 11/4/2016: És normal que les nostres filles vulguin ser princeses i els nostres fills pirates?

Tallers:

25/1/2016: Taller creatiu "Reutilitza i crea històries en família"

21/4/2016: Taller de cuina per Sant Jordi

21/5/2016: Nit dels museus amb gimcana

Vocalia extraescolars

1) Vetllar pel bon funcionament de les activitats extraescolars del CMX
2) Organitzar els actes extraordinaris de l’AMPA i recolzar altres activitats de caràcter lúdic i festiu

Incidència en les activitats extraescolars que organitza el CMX:

Miscel·lània, Racó del joc, futbol, iniciació a l'esport, dansa, teatre, robòtics, patinatge, bàsquet, guitarra, sumba, etc.

309 infants participen a les activitats extraescolars i més de 40 a l'esplai “La Lluna”
362 infants al casal d’estiu i més de 35 al casal de setembre

Disseny i distribució del calendari de l’AMPA (2015-2016)

Organització de l'excursió de famílies de l'AMPA

A Castellnou del Bages (29/05/2016) amb 100 assistents

Festes de fi de curs:

Festa de fi de curs (sessió de tarda) (16/06/2016) amb els inflables i el ball de l'escuma

Festa de fi de curs (sessió de nit) (16/06/2016) amb el ball del fanalet i discoteca

2.000 participants a les festes de final de curs

Concurs de fotografia de l'AMPA amb la novetat d'instagram #concursfotoampajp en aquest curs

extraescolarampa@joanpelegri.cat

Vocalia de menjador

Vetlla per un bon servei de menjador mitjançant una interlocució directa i vehiculant els suggeriments en aquest camp per part de les famílies de l'escola
 • Visites al servei de menjador de l’escola
 • Diàleg amb Scolarest

Vocalia de comunicació

Difusió de les activitats de l’AMPA i d'iniciatives i recursos interessants per a les famílies. També com a mitjà per a la crida a la participació a les pròpies activitats i per a involucrar-se amb l’AMPA.
 • Blog de l’AMPA amb 77 entrades i més de 17.000 visites
 • 9 Butlletins electrònics de notícies A’PAMS
 • Creació del compte twitter @ampajoanpelegri amb més de 980 piulades i uns 300 seguidors
 • Relació amb les xarxes socials de l’escola

http://ampa.joanpelegri.cat/

Redacció d'articles per mitjans de comunicació com la revista trimestral de l'escola "Calaix de sastre"

Altres activitats

1a Festa de benvinguda

1a Recepció dels patges reials a l'escola

Marató de TV3

Jurat del Premi de Drets Humans de l'Escola

Participació en la Jornada de Portes Obertes de l'Escola

Activitats al barri:

 • Membre del Jurat de Jocs Florals del Districte
 • Participació a Sants3Radio

Secretaria administrativa

Mar Monge

 • 5 dies a la setmana d’atenció al públic
 • Més de 2000 correus electrònics gestionats
 • Logística de les activitats de l'AMPA

ON ENS PODEU TROBAR?

C/ Consell de Cent 18 08014 - Barcelona T. 934316200

ampa@joanpelegri.cat

web: http://ampa.joanpelegri.cat/

Horari de despatx (Mar Monge): Matins, dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13h.

Tardes, dimarts i dijous de 16 a 18h.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.