"Ekstra Fine" er en serie med det beste fra Hitrakrabben - like fersk og eksklusiv som da krabben ble sendt med sjøfly på 1950-tallet

Året er 1950. HitraMat presenterer en ny eksklusiv produktserie på markedet. Produktene ble nøye valgt ut og kun den beste krabben var god nok.

For at produktene skulle ankomme så ferske og gode som mulig, tok de i bruk sjøfly og kalte produktserien ”Ekstra Fine Flykrabber”.

Nå relanseres produktserien med navnet ”Ekstra Fine”. Dette er det beste fra Hitrakrabben – like fersk og eksklusiv som da krabben ble sendt med sjøfly. Slik startet historien om hvordan de aller beste krabbene ble håndplukket og transportert til krabbe-elskere så ferske som mulig.

HITRAKRABBE levert med sjøfly til Sverige på 50-tallet
Champagne kommer fra Frankrike, parmesan fra italia oG krabbe kommer fra hitra...

Serien EKSTRA FINE er kun tilgjengelig fra juni-november når krabben er på sitt aller beste. Serien finnes kun hos utvalgte fiskehandlere og hos MENY.

finner du hos

Besøk krabbe.no for nye spennende oppskrifter!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.