Loading

LEDIG stilling som prosjektleder - Næringsutvikling FINN DIN NESTE UTFORDRING I BRATTE OMGIVELSER på rjukan og tinn

Tinn kommune med Rjukan by tilbyr både fastboende og tilreisende mange og varierte opplevelser. Arven fra pionertida, da industrieventyret startet og Rjukan ble bygd i løpet noen få år, lever fortsatt. Byen er i dag på Unescos verdensarvliste og kommunens visjon «Vi gjør det umulige mulig» er tydeliggjort bl.a i bygging av Solspeilet og en storstilt utbygging av en av Norges fremste turistdestinasjoner. Fra Gaustatoppen og Hardangerviddas rike naturopplevelser til industribyen Rjukans mangfold og Tinns bygder, ligger forholdene godt til rette for å utvikle nye næringer og virksomheter. Et område for å bo og etablere seg.

Prosjektleder næringsutvikling

Tinn kommune fikk omstillingsstatus i 2015 etter nedleggelsen av Rjukan sykehus. Statusen ble gitt for en periode på tre år og er nå forlenget i ytterlige tre år med bakgrunn i at omstillingsprogrammet i Tinn har hatt god fremdrift og kan vise til gode resultater. Målet for prosjektet er sikring av eksisterende og utvikling av nye arbeidsplasser.

Arbeidet er organisert som et prosjekt med eget styre. Tinn Kommune er eier av prosjektet. Programmet benytter Innovasjon Norges metodikk og verktøykasse i programgjennomføringen. Prosjektleder ansettes i kommunens næringsselskap, Rjukan Næringsutvikling AS og har kontorplass i næringsselskapets lokaler i Rjukan sentrum. Kommunestyret har vedtatt en omstillingsplan og behandler årlig handlingsplaner og årsrapporter fra omstillingsstyret.

Nåværende prosjektleder avslutter sitt engasjement og vi søker etter ny prosjektleder fra 1. november 2018 og i tre år framover.

Vi søker en selvstendig og beslutningsdyktig prosjektleder med god gjennomføringsevne.

Arbeidsoppgaver

• Bidra til handling og resultater i henhold til omstillingsprogrammets mål

• Være en pådriver og tilrettelegger for nærings- og samfunnsutvikling

• Planarbeid, saksbehandling og rapportering

• Markedsføre og representere kommunen på en god måte

Kvalifikasjoner

• Høgskole-/universitetsutdannelse eller annen relevant bakgrunn

• Økonomiforståelse og lederevne

• God oversikt over virkemiddelapparatet

• Gode kommunikasjonsevner i dialog med næringsliv, politikere, medier og samarbeidspartnere.

• God muntlig og skriftlig framstillingsevne.

• Rolleforståelse og evne til god samhandling

Personlige egenskaper

• Utadvendt, lyttende og tillitsskapende med evne til å bygge gode relasjoner internt og eksternt.

• Aktiv holdning til næringsutvikling og stort samfunnsengasjement, gjerne med erfaring fra næringslivet.

• Evne og vilje til nytenking

• Evne til strategisk tenkning

• Nettverk og lokalkunnskap

Vi tilbyr

• En spennende og krevende prosjektlederstilling i en utviklingsorientert kommune

• Et arbeidsmiljø med dyktige og dedikerte kollegaer

• Gode lønns- og pensjonsvilkår

Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til:

Tor Helge Flåto – daglig leder i Rjukan Næringsutvikling AS – tlf. 95 89 70 86

Rune Lødøen, omstillingsstyrets leder – tlf. 95 94 54 42

Søknadsfrist: 15. september 2018

ID 1096

Vi ber om at søkere benytter elektronisk søknadsskjema og at søknaden er så fullstendig som mulig.

Attester og vitnemål kan medbringes ved et event. jobbintervju.

Rjukan og Gaustatoppen er en raskt voksende reiselivsdestinasjon, og et mangfoldig næringsliv er i stadig utvikling.

Sam Eyde skapte den særegne byen med majestetiske Gaustatoppen og Hardangervidda som nærmeste områder. På få år ble den bygd opp til en unik by som i dag er på Unescos verdensarvliste.

Den særpreget naturen, med bratte fjellsider og et langstrakt fjellplatå gjør det attraktivt å etablere kraftkrevende industri i dalbunnen og muligheter for å bygge videre på et allsidig friluftsliv på Gaustatoppen og Hardangervidda. Isklatring, strikkhopp, skikjøring og sykkel er bare noen av de spektakulære opplevelsene du kan dyrke rett utenfor stuedøra.

Gaustatoppen

Kanskje Norges vakreste fjell

ligger få minutter unna jobben og lokker deg ut på tur året rundt.

VI GJØR DET UMULIGE MULIG

Det har vi vist flere ganger. Du har vel fått med deg at vi har Solspeil som lyser opp byen på vinteren og som gjorde hele verden nysgjerrige på oss.

Over 5 måneder uten sol gjør oss kreative og røffe.

VERDENSARVBY

Rjukan er sammen med Notodden og Vinje kommuner på UNESCOs verdensarvliste med vår industrihistorie. En 90 kilometer lang verdensarv med MYE spennende og betydningsfull historie. Vemork kraftstasjon, som i dag er Norsk Industriarbeidermuseum, symboliserer både vannkraft, arkitektur og ikke minst vår kjente krigshistorie - Kampen om tungtvannet.

HARDANGERVIDDA

I Rjukan og Tinn finner du flere innfallsporter til høyfjellsplatået Hardangervidda, hvor du også finner Hardangervidda nasjonalpark. Start i byen med Krossobanen, på Skinnarbu med båten Fjellvåken, eller rett og slett ta bena fatt helt øst - i Skirvedalen.

Vi kan transport på Rjukan. Vi byr på turer med historiske transportmidler - både til lands og til vanns, i lufta - og til og med inne i fjellet!

Til og fra kommunen reiser du med buss eller bil. Avstandene er korte, og vi tar gjerne et dagmøte i Oslo før vi vender snuten hjemover til den friske lufta.

Vi har etablert gründerhus for deg:

StartOpp Rjukan har som formål å skape og fostre en gründer- og innovasjonskultur i Tinn kommune. Vi ønsker å være en møteplass og relasjonsbygger; Vi mener at grunnlaget for næringsutvikling og innovasjon skjer de plassene der folk får en arena til å møtes og utveksle kunnskap og erfaringer. Gründerhuset skal være en drivkraft for økt tilflytning og nye arbeidsplasser.

Kontakt oss:

Rjukan Næringsutvikling AS

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.