Loading

Cambodja Moeder- en kindzorg in Stung Treng

Na dertig jaar als zelfstandig verloskundige in Nederland gewerkt te hebben wil Ans haar kennis en ervaring graag delen met verloskundigen, die in minder gunstige omstandigheden moeten werken. Via VSO krijgt ze de kans om in Cambodja aan de slag te gaan.

Cambodja is een van de armste landen in zuidoost-Aziƫ. Met de gezondheidszorg is het slecht gesteld. Ans hoopt een steentje te kunnen bijdragen aan het verbeteren van de verloskunde.

September 2014 vertrekken we naar Cambodja. Onze woonplaats wordt Stung Treng, de hoofdstad van de gelijknamige provincie, in het noordoosten van Cambodja. Stung Treng ligt aan de oevers van de Sekong en de Mekong, op tien uur rijden van de hoofdstad Phnom Penh.

Het ziekenhuis waar Ans de verloskundigen gaat begeleiden heeft een verzorgingsgebied zo groot als de provincies Friesland, Groningen en Drenthe samen. De afdeling verloskunde valt nog mee maar de tranen schieten Ans in de ogen bij haar eerste bezoek op de kinderafdeling.

Stung Treng Referral Hospital

De afdeling Verloskunde.

De bevalkamer.

Hechten bij het licht van mobieltjes.

De kinderafdeling.

Naast het ziekenhuis zijn er 14 lokale gezondheidscentra in de provincie, waar de bevolking terecht kan. Verpleegkundigen en verloskundigen zijn hier aanwezig. Het chronische gebrek aan materiaal en medicijnen mede de bereikbaarheid van deze centra vormen een probleem. Met name in het regenseizoen zijn de onverharde paden en wegen onbegaanbaar. Ans geeft workshops over het maken van behandelplannen en acute verloskunde.

Stung Treng is de vestigingsplaats voor het regionaal trainingscentrum voor verpleeg- en verloskunde (RTC). Een goede samenwerking tussen opleiding en ziekenhuis is een belangrijke doelstelling in het verbeteren van de moeder- en kindzorg. De studenten lopen stages in het ziekenhuis maar de leerervaring die zij opdoen laat nog al te wensen over. Ans traint de verloskundigen van het ziekenhuis in het begeleiden van de studenten. Martin ondersteunt Ans in het maken van cursussen en lesmateriaal. Hij traint de docenten van het RTC in het maken van lesplannen en didactische vaardigheden, daarnaast geeft hij Engelse les aan docenten en studenten.

Doneren van geld en goederen is nuttig maar onderwijs en kennisoverdracht is in onze ogen essentieel in het verder helpen van ontwikkelingslanden.

Ontwikkeling begint bij onderwijs.

Docenten bijscholen op het RTC.

Leven en werken in het binnenland van Cambodja geeft ons ervaringen die we als toerist nooit zouden opdoen. We hebben, zoals veel Aziaten, een Honda 125cc motor, waarmee we de omgeving kunnen verkennen. Het gewone leven van alledag verloopt in een tropisch rustig tempo. Voor familie en vrienden schrijven we een wekelijks praatje/plaatje weblog.

Juni 2016 komen we terug in IJsselstein met een schat aan waardevolle herinneringen en natuurlijk lekker veel foto's, want dat is toch ook wel ons ding.

Aukoen Tsjraan.

Dank u wel.

Ans en Martin Fotografie

Created By
Ans & Martin
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.