Loading

Codeweken Sint-janshof 6 oktober tot 21 oktober 2018

Tijdens de codeweken willen we ook in onze school enkele activiteiten plannen waarmee we de leerlingen aan het programmeren zetten. De meeste activiteiten zijn alleen toegankelijk voor leerkrachten van de school. In de nascholing zijn enkele vrije plaatsjes voor buitenstaanders.

Gedurende de week kunnen leerkrachten van het Sint-janshof zich inschrijven voor een code-uurtjes met de leerlingen. Je duidt aan welk dagdeel voor je past en we spreken een concreet uur af. Je hebt de keuze uit 5 verschillende onderwerpen. Je kan elk onderwerp vooraf even bekijken om je keuze te maken. In overleg kunnen we een onderwerp ook lichtjes aanpassen.

Op maandag 8 oktober om 16 uur wordt er voor de leerkrachten van het Sint-Janshof een workshop georganiseerd over programmeren in het onderwijs. Zoals de titel aangeeft wordt het geen theoretische uiteenzetting. In de workshop zullen we DOEN!

Na een korte voorstelling van de aanwezige materialen kan iedereen in kleine groepjes aan de slag met de materialen naar eigen keuze. Heel concreet gaan we aan de slag met:

  • Scratchjr en Scratch
  • De Blue-bot
  • Lego wedo 2.0
  • Ozobot
  • Makey Makey
  • Code.org

Alle deelnemers gaan na de workshop ook naar huis met een databank aan materialen om duimen en vingers af te likken!

In deze workshop zijn ook enkele plaatsen vrij voor leerkrachten van buiten onze school. Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt. Deelname is gratis, maar we rekenen wel een no-show fee van € 10. Dat houdt in dat wie uiteindelijk toch niet kan, ten laatste op 7 oktober moet verwittigen. Anders betaal je €10!

Een vrije bijdrage om de ICT-werking van de school te ondersteunen is altijd welkom.

Sinds dit jaar is onze school ook een Codeschool. Tijdens de Codeweken lanceren we deze nieuwe werking. Leerlingen van opleidingsvorm 2 kunnen zich inschrijven om tijdens de middag te programmeren. Ze doorlopen een programma van 15 weken. Tijdens de middaglessen werken we met Scratchjr en Ozobot. Op het einde van de reeds krijgen ze een certificaat van de gevolgde opleiding.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.