Loading

BILD - digital bild med greenscreen Lärare: David Lancelot Sjövall

  1. Ladda upp din bild på sidan Remove Background.
  2. Spara ner bilden till bildmappen på din dator.
  3. Googla nu runt efter en fin bakgrundsbild. Kanske har du själv tagit en fin bakgrundsbild? Det är viktigt att bilden är stooor. Spara ner bilden på din dator i samma mapp som greenscreenenbilden Remove Background.
  4. Öppna greenscreenbilden i https://pixlr.com/editor/.
  5. Lägg till ett bakgrundslager och lägg in din bakgrundsbild där.
  6. Lägg ihop lagren till en bild.
  7. Färdigt! Spara den nya bilden!

TÄNK PÅ: upphovsrätten! Du får alltså inte lägga in någon annans bild i bakgrunden. Bilden kan vara copyrightskyddad. I så fall kan du / dina föräldrar bli ersättningsskyldiga. Spara i så fall enbart bilden för eget bruk, men publicera den inte i någon app eller på Internet.

Created By
David Sjövall Lancelot
Appreciate

Credits:

Har skapats med en bild av Vincent Wachowiak - "untitled image"