Beyaz Vadi Konakları Yaşam kalitenizi yukseltecek muhteşem bir site

Beylikdüzünün en güzel yerinde Beykent'e Park Terrace'a ve Demir Romance'a komşu olacağınız, geniş balkonundan muhteşem doğa ve deniz manzarasını izlerken huzurla gülümseyeceğiniz muhteşem bir site. Beyaz İnşaat güvencesi ile tamamlanan Beyaz Vadi Konakları'nda 2+1 dairemiz yeni sahiplerini bekliyor.

24 güvenliğin bulunduğu çocuklarınızın site içerisindeki parkta güvenle oynayabileceği, açık havuzunda ailecek eğlenebileceğiniz bu butik sitede hemen yerinizi alın.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.