Fijne Feestdagen Kerst is........

🌟Kerst is samen🌟
🌟Kerst is veilig🌟
🌟Kerst is cadeautjes onder de boom🌟
🌟De mooiste Kerst? Voor alle kinderen een gezond en gelukkig leven vol prachtige dromen.🌟

🎄✨🎄✨🎄✨

🌟 Lieve vrienden van Kiwanis Hoeylaert Zoniënwoud, hartelijk dank voor uw bijdrage, uw hulp en ondersteuning. De plezierige samenwerking in het afgelopen jaar. Uw hart voor kinderen. Samen met u kunnen wij van betekenis zijn voor hen, die het nodig hebben. Wij wensen u en uw dierbaren liefdevolle Kerstdagen en een inspirerend, veilig en succesvol 2017 toe.🌟
Kiwanis Hoeylaert Zoniënwoud
Created By
Lindy Ward BrightDynamics
Appreciate

Credits:

Created with images by ulleo - "bubble soap bubble balls"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.