İmplant Fiyatları

İMPLANT FİYATLARI

10 yıl önce 30-50 arasında firma, dünya üzerinde satış yapıp implant fiyatlarını belirlerken, bugün busayı 700-1000 arasındadır. Yeni çıkan firmalar daha düşük fiyatlarla implant pazarındaki pastadan pay almaya çalışmaktadırlar. Bu firmaların birçoğu ise, köklü diye tabir edebileceğimiz firmaların geliştirdikleri Dental İmplantları bir şekilde taklit ederek başka bir tabirle kopyalayarak araştırma geliştirme gibi maliyetlere girmeden daha ucuz implant fiyatları ile pazarda yer almaktalar. Bunun yanısıra merdiven altı diye tabir edilen hiçibir bilimsel dayanağı olmayan implantlarda malesef üretilip gelişmemiş yada az gelişmiş ülkelerde hastalara uygulanabilmektedir. Ülkemizdede yerli implant üretiminde ciddi bir artış gözlenmektedir. Yaklaşık 10 kadar yerli implant üreten firmamız vardır ve bu sayı giderek artmaktadır. Bu firmalardan bazıları uluslar arası arenada ülkemizi temsil etmektedirler. Yerli implantların Türkiyede üretiliyor olması implant fiyatlarının daha düşük olmasını sağlamaktadır. Çünkü implant fiyatları gümrük, distribütör gibi aracı kuruluşlar nedeniyle artış göstermektedir.

İmplant tedavisi olmak veya implant fiyatları hakkında bilgi almak istediğiniz takdirde İmplant merkezi Mutludent'i arayabilirsiniz. Diş hekimlerimiz hastalarına tedaviye başlamadan önce, ne gibi aşamalardan geçeceğini ve hangi tedavi metotlarını uygulayacağını anlatır.

Neden implant yaptırmalıyım?

Dişleri olmayan fakat hareketli protezleri aşırı bulantı, refleks, ileri derecede çene kemiği erimesi gibi çeşitli nedenlerle kullanamayan kişilerde implant ilk düşünülmesi gereken yöntemdir.

Alt çenede hiç dişi olmayan total protez taşıyan hastalar; sürekli ağrıdan (vuruk), iyi çiğneyememekten ve protezin oynamasından şikayetçidirler. Bu şikayet zaman içinde proteze destek olan kemik dokunun erimesi ile daha da artar hale gelir. Bu tip hastalarda implant tedavisi yukarıdaki tüm şikayetleri ortadan kaldırdığı gibi kemiğin erimesini de durdurmaktadır. Kancalarla tutunan protezin çirkin görüntüsü, ya da köprü yapılabilmesi için sağlam dişlerini kestirme zorunluluğu, implantı tek alternatif yapmaktadır. Tek bir implantın yerleştirilmesi komşu dişleri kurtardığı gibi daha estetik ve fonksiyonel sonuçların ortaya çıkmasına da neden olur. İmplantların ömür boyu ağız içinde sorunsuz kaldığı gözlemlenmiştir. Ancak, implantların ömrünün uzunluğunu etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunların başında hastanın ağız hijyenine ne kadar önem verdiği gelir. Doğru bir ağız bakımı implant hastaları için önem arz etmektedir.

Uzun dönemde, köprülerin ve protezlerin belli aralıklarla yenilenmesi, bu protezlere zamanla diğer dişlerinde eklenmesi gibi durumlar nedeniyle implant tedavisi, alternatif tedavi metodlarından biridir.

Yurtdışı ve Yurtiçi hastalarımıza hizmet veren Mutludent Ankara Kızılay'a 10 dk. uzaklıktadır.

Kaynak: https://www.mutludent.com/implant-fiyatlari.html

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.