COURT 12 KITCHEN "Ik zie je op plaswijck"

Of je nu komt voor ontbijt, lunch, diner of voor onze legendarische borrelplanken of zelfs in combi met een "lekkere" pot tennis. Je gaat met de beste service naar huis...

Game, set and good food !
Ook voor bedrijfsarrangementen of bedrijfsclinics ben je bij ons aan het juiste adres! Wil je hier meer over weten ? Mail, bel of kom gewoon langs.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.