BewijzenMap stage

Je bewijzenmap is een verslag van wat JIJ geleerd hebt het afgelopen jaar. Een stageverslag dus waarin duidelijk is wat je kunt en wat je geleerd hebt. Het moet ook duidelijk zijn voor een docent die jou en je stageplek niet kent, wat je geleerd hebt.

De bewijzenmap maak je de hele stage periode. Zo kun je ervaringen met elkaar vergelijken. Dit doe je aan de hand van werkprocessen.

Een bewijzenmap is dus een stageverslag dat opgedeeld is in stukjes: werkprocessen.

In deze presentatie staan per werkproces een lijstje mogelijke bewijzen. Maar je mag ook andere bewijzen aanbrengen. Je streeft naar 2 verschillende bewijsstukken per werkproces. De lijst hieronder komt voor een groot deel overeen met de te leveren bewijzen tijdens het eindexamen.

Algemene opzet bewijzenmap

 • Begin met een cover / voorpagina met je naam erop
 • Zet in de inleiding waar je stage hebt gelopen en kort iets over het soort bedrijf en jouw werkzaamheden aldaar. Je stage coördinator, praktijkopleider.
 • Inhoudsopgave
 • De werkprocessen bewezen met per werkprocessen 2 bewijzen per proces
 • Sluit af met een nawoord waarin je vertelt waarvan je het meest geleerd hebt en hoe je de stage ervaren hebt
 • Geef het geheel mooi en eenduidig vorm

Tips

 • Gebruik veel beeldmateriaal maar vertel er wel bij wat je met het beeld bewijst
 • Schrijf niet over "we" maar over "ik": wat heb jij geleerd, gedaan, wat is jouw aandeel, wat kun jij?
 • Begin op tijd met het verzamelen van bewijzen
 • Gebruik de spellingscorrectie en laat iemand je verslag lezen voordat je het inlevert
 • Een aantal stagebedrijven eisen dat ze het verslag vooraf lezen en zetten een handtekening nadat het gelezen is
 • Maak bij rekeningen namen zwart of onleesbaar
 • Varieer in de bewijsvoering; niet alles laten gaan over 1 opdracht want dan lijkt het dat je alleen dat geleerd hebt.

Kerntaak 1

WP 1.1 briefing en debriefing
 • Stel een e-mail aan de opdrachtgever waarin je de opdracht helder en in eigen woorden beschrijft
 • Stel de opdrachtgever gerichte vragen (mag per e-mail) die je beantwoord moet hebben om de opdracht naar wens uit te kunnen voeren
 • Maak een schriftelijke samenvatting die aansluit bij de opdracht met de juiste inhoudelijke en technische gegeven (Dit heet de debriefing).
WP 1.2 Verzamel locatie informatie
 • Doe onderzoek naar locaties waarbij je rekening houdt met verschillende weersomstandigheden
 • Verzamel bruikbare informatie over beide locaties m.b.t. bereikbaarheid, toegankelijkheid, technische mogelijkheden en lichtval
 • Beargumenteer aan de hand van de technische aspecten het onderzoek en de veiligheid welke locatie de voorkeur heeft
WP 1.3 Maak concept en/of plan
 • Brainstorm en leg je denken vast in een overzichtelijk schema zoals een woordenweb of een diagram
 • Creëer op basis van informatie die je hebt verzamelt een origineel concept dat technisch en praktisch uitvoerbaar is
 • Probeer met je concept aan te sluiten op de huidige trends binnen de fotografie
 • Maak een moodboard met foto’s waarin nieuwe ontwikkelingen binnen de fotografie zichtbaar zijn
WP 1.4 Bespreek concept en/of plan met de opdrachtgever
 • Presenteer het conceptvoorstel a.d.h.v. moodboard en locatieonderzoek en verzoek om commentaar
 • Geef duidelijke oplossingen voor de vragen, onduidelijkheden en/of bezwaren van de opdrachtgever ook m.b.t. het draaiboek
 • Verwoord je concept duidelijk
 • Vertel hoe jij aan de opdrachtgever of stagegever een idee gepresenteerd hebt
WP 1.5 Maakt een draaiboek
 • Geef de assistent / de visagist, het model of de stylist middels email duidelijke en gedetailleerde instructies over de taakverdeling, samenwerking en verwachtingen
 • Maak een volledig kloppend callsheet met daarin de taakverdeling, gegevens over alle betrokkenen, locatie en relevante tijden
 • Maak een draaiboek met een realistische planning
 • Maak een lijst van/met benodigdheden/apparatuur
 • Maak een lichtplan

Kerntaak 2

WP 2.1 Geef aanwijzingen aan derden en bewaakt de voortgang
 • Leg duidelijk aan de assistent/ het model/ de visagist/ de stylist uit wat de bedoeling is tijdens de opname; beschrijf hoe je dit doet.
 • Controleer of de assistent/ het model/ de visagist/ de stylist begrijpt wat hij moet doen
 • Neem alle relevante informatie over het verloop van de fotoshoot met de assistent/ het model/ de visagist/ de stylist door en stuurt deze tijdens de fotoshoot aan
 • Hou je aan de planning van de fotoshoot. Beschrijf waarom dat wel/niet lukt
 • Maak genoeg opnamen die voldoen aan de gewenste kwaliteit en verwachting van de opdrachtgever
WP 2.2 Verzamel AV-materiaal en –apparatuur, bouwt deze op en na afloop weer af
 • Reserveer / regel op tijd de opnameplek en de benodigde apparatuur
 • Beschrijf waarop je moet letten
 • Maak en beoordeel de testopname en doe eventueel aanpassingen
 • Verzamel de besproken apparatuur en zorg dat deze op de opnameplek opgebouwd en aangesloten wordt om de beoogde opname te kunnen maken
 • Blijf overzicht houden ook in geval van onverwachte problemen
 • Zorg ervoor dat alles op tijd klaar staat voor de opname
WP 2.3 Sluit apparatuur aan en regel deze in
 • Sluit alle apparatuur aan volgens de geldende regels en procedures zodat het gewenste resultaat verkregen wordt. Beschrijf wat die procedures zijn.
 • Check of alles werkt, in het geval van een probleem verhelp dit; welke problemen ben je tegen gekomen?
 • Blijf daarbij op de veiligheid letten.
 • Beschrijf wat jouw werkwijze veilig maakt.
WP 2.4 Optimaliseer de opnamelocatie en/of stileer het onderwerp en décor
 • Richt de opnameplek optimaal in, passend bij je concept
 • Zorg dat alles helemaal op de juiste plek staat. Let op reflecties, schaduwen, licht, compositie en standpunt
 • Let op details zoals de achtergrond, textuur en structuur, kleding en/of ongewenste elementen in het beeld
 • Plaatst de “modellen” zo in beeld dat de opstelling klopt met het idee
 • Beschrijf wat je doet en waarom; waar let je op?
 • Wat heb je geleerd over stileren?
WP 2.5 Bedien AV-apparatuur bij producties en maak opnames
 • Geef duidelijke instructies aan de geportretteerden zodat deze weten wat er van hen verwacht wordt
 • Bedien de apparatuur zo dat de gewenste resultaten behaald worden en pas instellingen indien nodig aan
 • Wat heb je geleerd over het bedienen van de camera?
 • Blijf rustig onder de tijdsdruk van de fotoshoot zodat de kwaliteit gewaarborgd wordt.
 • Maak de opname vlot en deskundig improviseer wanneer nodig om te komen tot kwalitatief optimale beelden
 • Beschrijf een situatie waarin je hebt moeten improviseren en hoe je dat gedaan hebt
 • Zorg dat je binnen de gestelde tijd klaar bent. Lever voldoende bruikbare foto’s aan die voldoen aan de wensen van de klant
WP 2.6 Selecteer opnames voor de bewerking en/of montage
 • Selecteer op basis van technische en inhoudelijke geschikte opnames
 • Laat zien hoe je selecties maakt in software met sterren, labels en/of vlaggen
 • Zorg dat tijdens het inladen van de foto’s op de computer de naam wijzigt en voeg: IPTC, copyright en keywords toe
 • Hou bij het inladen rekening met de specifieke aanleverspecificaties van de opdrachtgever
WP 2.7 Bewerkt en/of monteert opnames
 • Bewerk de beelden zodat ze aan de wensen van de opdrachtgever voldoen en ze in drukwerk bruikbaar zijn
 • Beschrijf wat je geleerd hebt over bewerken en wat de stappen zijn
 • Overleg je resultaten met de opdrachtgever en pas indien nodig de bewerking aan
 • Let bij het bewerken op: Foto’s mogen niet dicht lopen in zwarte en witte partijen (clipping)
 • Foto’s moeten juist verscherpt zijn (niet te weinig of te veel, geen artefacten)
 • Het contrast van de foto is niet te groot of te klein voor drukwerk en er is sprake van banding (bandvormige kleurovergangen) en het histogram is goed uitgevuld
 • Verwijder chromatische aberratie Verwijder kleurzweem uit de foto's.
 • Met name de huidtint is neutraal, niet te geel of te magenta (tenzij anders bedoeld)

Kertaak 3

WP 3.1 Controleert AV-materiaal en –apparatuur en verricht eenvoudig onderhoud
 • Check of de benodigde apparatuur voor de opname aanwezig is
 • Controleer je camera vooraf op stofjes op de sensor en verwijder deze indien aanwezig
 • Probeer bij falen het probleem op te lossen door systematisch te checken wat de reden van storing is
 • Check of de apparatuur die je gaat gebruiken werkt
 • Ben je problemen tegen gekomen? beschrijf deze dan en vertel erbij hoe je de problemen opgelost hebt.
WP 3.2 Beheert het archief
 • Zorg voor een toegankelijk en gestructureerd digitaal archief
 • Zorg ervoor dat alle contactgegevens zichtbaar op de DVD vermeld staan
 • Voeg keywords aan de IPTC gegevens toe waardoor de opnames altijd vindbaar zijn
 • Wat heb je geleerd over het beheren van het archief?
WP 3.3 Hanteer en registreer de gebruiksrechten
 • Zorg dat in alle bestanden copyright is toegevoegd inclusief een beschrijving van de gebruiksrechten
 • Laat het model een modelovereenkomst tekenen waarin vastgelegd wordt waarvoor de foto’s gebruikt worden en wat de eventuele tegenprestatie is
 • Hoe zorgt de fotograaf waar je stage loopt ervoor dat zijn foto's niet door niet bevoegde personen gebruikt worden?

Kerntaak 4

4. 1 bedrijfsplan: hoeft niet
WP 4.2 Promoot bedrijf
 • Presenteer actief je plan aan de opdrachtgever
 • Stel je zo op dat de opdrachtgever vertrouwen krijgt in het goed uitvoeren van de opdracht
 • Leg deskundig uit hoe je de opdracht tot een goed resultaat gaat brengen
 • Het representeren van het bedrijf tijdens beurzen, opdrachten, bezoek van klanten of mails
 • Verzorg de mailing van het bedrijf, de facebook pagina of website up-to-date houden; beschrijf hoe je dat doet
 • Presenteer je goed (kleding, houding, taalgebruik)
WP 4.3 Regel financieel administratieve zaken
 • Maak op basis van planning een voorcalculatie en offerte
 • Maak na afloop van de opdracht een factuur en nacalculatie
 • Zorg dat de offerte en factuur gestructureerd en nauwkeurig zijn opgesteld
 • Zorg dat de facturen voorzien is van een KvK nummer en Btw
 • Zorg dat de factuur en je werkwijze gestructureerd en overzichtelijk zijn
 • Als je dit niet meemaakt; spreek dan af een 'fake' factuur te maken en bespreek deze met de stagegever
Created By
Hilde Maassen
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.