Loading

Soundmasking Förbättrad akustik i kontorsmiljöer och offentliga miljöer

Ljudmässigt störande arbetsmiljö på jobbet?

Känner du dig obekväm när kollegor kan överhöra dig vid enskilda samtal, eller när du talar i telefon?

Blir du störd av kollegors samtal, och har svårt att koncentrera dig, när du arbetar i öppna kontorsytor?

Lösningen kan vara Soundmasking!

Vad är Soundmasking?

Soundmasking handlar främst om att maskera mänskligt tal. Det görs genom att tillsätta ett extra ljud som speglar det mänskliga talet och som närmast kan liknas vid vindbrus eller ljudet från en luftkonditionering. Användningsområden är främst aktivitetsbaserade kontor och öppna kontorsytor där man vill skala bort omgivande tal för att öka eget fokus och få en behagligare arbetsmiljö.

Alternativa användningsområden är miljöer där sekretess fordras, såsom i banker, apotek, sjukhus, konferensrum, polis etc.

Exempel på detta kan vara;

a) Reception och väntrum inom sjukvård ligger för nära varandra. Personer i väntrum kan då höra vad som sägs när en person i receptionen eller läkare talar om känsliga uppgifter.

b) Det går att överhöra vad som sägs i ett konferensrum när man står på utsidan av konferensrummet. Eller överhörning mellan två intilliggande konferensrum.

c) Känsliga uppgifter kan höras av obehöriga vid samtal över disk eller vid kontorsplatser inom bankfaciliteter.

Låter detta intressant tveka då inte att höra av dig till oss!

Johan Björk 0372-35 969 johan.bjork@sacnordic.com
Created By
Magnus Olsson
Appreciate

Credits:

Created with images by Austin Distel - "If you use this photo, I would be very appreciative if you would please credit in the caption or meta to "www.useproof.com"." • JESHOOTS-com - "laptop woman education" • lukasbieri - "youtuber blogger screenwriter" • Priscilla Du Preez - "untitled image"