Blettatígur

þessi Dýr eru mjög hröð og snjöll og góð í að veiða enn þau eru ekki mjog góðir mannvinir drepa ef svangir og stundum bara því þeim leiðist
they make great pets
Created By
nokkvi nokkvi
Appreciate

Credits:

Created with images by PublicDomainPictures - "cheetah leopard animal" • Mara 1 - "Leopard !" • HockeyholicAZ - "Leopard"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.