Loading

Arddangosfa Ddigidol Prosiect Pontio Celf / Digital Exhibition Art Transition Project Blwyddyn 6 / Year 6

Dyma'r cyflwyniad/ Here's the presentation:

https://spark.adobe.com/page/hHFcSwa6uuusc/

Croeso i'r arddangosfa ddigidol o waith hyfryd o'r wers Pontio Celf gyda Mrs Wendy Thomas, Pennaeth Gyfadran Y Celfyddydau Mynegiannol yn Ysgol Bro Pedr.

Welcome to the digital exhibition of the wonderful work from the Transition Art lesson with Mrs Wendy Thomas, Head of Expressive Arts in Ysgol Bro Pedr.

Ysgol Dyffryn Cledlyn

Ysgol Llanybydder

Ysgol Bro Pedr 6 Grannell

Ysgol Bro Pedr 6 Arthur

Ysgol Llanllwni

Ysgol Y Dderi

Diolch o galon i bawb sydd wedi cyfrannu!

Thank you ever so much for everyone who took part!

Gobeithio fod pawb wedi mwynhau cymryd rhan yn y dasg! Ni'n wir wedi mwynhau gweld eich canlyniadau creadigol yn fawr iawn. Edrychwn ymlaen at eich gweld ym mis Medi!

We hope you have enjoyed taking part in the task! We thoroughly enjoyed seeing your creative work! Looking forward to seeing you in September!

Mrs Wendy Thomas. Pennaeth Gyfadran Y Celfyddydau Mynegiannol

Credits:

Created with an image by Larisa-K - "tree flowers meadow"