Loading

Landschap Een selectie van landschapsfoto's van SengerPhoto

Landschappen fotograferen kan ik niet laten. De leidende lijnen, het ritme, de kleuren, de structuren van de Noord-Hollandse weiden, de harde contrasten van de zon, het kwalitatieve contrast van een winterlandschap; ik kan het niet niét zien. En vooral (wolken)luchten zijn essentieel; zonder lucht heb je minder dan een halve foto. Belichting luistert nauw.

Credits:

©Alexander Senger/SengerPhoto https://www.sengercommunicatie.nl

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.