Matteproblem Åk 5

Uppgift 1

En vecka har sju dagar. Hur många dagar går det på 3 veckor?

Uppgift 2

Äggkartong med 6 ägg

En äggkartong innehåller 6 ägg. Hur många ägg nns det i 8 äggkartonger?

Uppgift 3

Potatis.

Ett kg potatis kostar 8 kr. Moa köper 4 kg potatis och en kasse för 2 kr. Hur mycket ska hon betala?

Uppgift 4

Blomma.

Markus får 90 kr i timman för att plocka blommor. Hur mycket tjänar han om han arbetar 6 timmar?

Uppgift 5

Teresia räknar 6 matteuppgifter varje dag.

Teresia räknar sex matteuppgifter varje dag. Efter hur många dagar har hon räknat 48 matteuppgifter?

Uppgift 6

Plommon.

Lisa ska bjuda tre kamrater på plommon. Hon har 32 plommon och ska dela upp plommonen på 4 tallrikar. Hur många plommon blir det på varje tallrik?

Uppgift 7

Idrottslektion med 28 elever.

Under lektionen i idrott är det 28 elever närvarande. De ställer upp sig i fyra rader med lika många i varje rad. Hur många elever är det då i varje rad?

Uppgift 8

En bulle.

En bulle kostar 7 kr. Karin har 50 kr. Hur många bullar kan hon köpa?

Created By
David Sjövall Lancelot
Appreciate

Credits:

Created with images by TeroVesalainen - "cyber security hand mobile phone" • soapydishwater - "Maran Eggs" • hansbenn - "potatoes food eat" • Couleur - "bindweed weed blossom" • ** RCB ** - "maths" • Pavlofox - "blackthorn berry blue" • PublicDomainPictures - "classroom students school" • natan10 - "bread bun food"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.