Loading

De Schoolweetjes nummer 1 || 7 september 2018

Het nieuwe schooljaar is begonnen

Allereerst willen wij u van harte welkom heten. Wat fijn dat u onze nieuwsbrief hebt geopend. Vanaf dit schooljaar hebben we voor een nieuwe vorm gekozen om ons nieuws met u te delen. Wij denken dat "De Schoolweetjes" veelal gelezen worden op de telefoon of op een tablet. Onze oude vormgeving leende zich daar niet echt voor. Het voordeel was wel dat u in één oogopslag kon zien welk nieuws we hadden. Nu moet u echt scrollen om het nieuws te lezen. Veel tijd zal dat niet kosten want we denken dat u binnen vijf minuten onze nieuwsbrief kunt lezen. U slaat over wat u niet interessant vindt en leest wat u nodig vindt om te weten. We danken Adobe dat zij ons "Spark" kosteloos beschikbaar stellen, dat is het programma waarmee wij onze nieuwsbrief voortaan maken. We wensen u ook dit schooljaar veel leesplezier toe!

Schiermonnikoog

Komende week gaan de leerlingen van de groepen 7 en 8 naar Schiermonnikoog. We vertrekken komende woensdag in alle vroegte en komen vrijdagmiddag weer op school. We wensen de leerlingen en de leiding heel veel plezier en mooi weer toe.

Foto's in ons album

Vanaf 15 september gaat ons fotoalbum op de website "op slot", d.w.z. dat er een wachtwoord nodig is om toegang tot de foto's te krijgen. Heeft u in de vakantie nog geen tijd gehad om foto's te downloaden voor uw eigen album, wacht dan niet te lang want we gaan na 15 september oude fotoboeken opruimen. Het wachtwoord ontvangt u binnenkort via onze mailing.

Zending

We hopen dat u ook komend jaar onze goede doelen wilt steunen. Zo steunen we al jaren een jongetje in Soedan. Door hem te steunen worden ook de bewoners van zijn dorp geholpen. Elke vrijdagmorgen halen de leerlingen van groep 8 het "zendingsgeld" bij alle groepen op. Vergeet niet uw kinderen wat geld te laten meenemen. Uw steun wordt zeer gewaardeerd.

Schoolreis groepen 3 en 4

Op dinsdag 18 september gaan de leerlingen van de groepen 3 en 4 op schoolreis naar Burgers Zoo in Arnhem. De bus vertrekt om 8.45 uur en om 17.00 uur hopen we weer terug te zijn. Verdere informatie krijgen de leerlingen van de leerkrachten. We wensen iedereen een hele mooie dag toe.

Schoolreis groepen 5 en 6

De leerlingen van de groepen 5 en 6 gaan op dinsdag 18 september op schoolreis naar het Dolfinarium in Harderwijk. De bus vertrekt om 8.30 uur en om 16.30 uur hopen we weer terug te zijn. Verdere informatie krijgen de leerlingen van de leerkrachten. We wensen iedereen een hele mooie dag toe.

De Welle vraagt uw aandacht

Stichting De Welle start in opdracht van de gemeente Hellendoorn met het programma ‘Gezonde kinderen in krappe tijden ’. Dit project komt uit de koker van de Academische werkplaats jeugd Twente. Ouders met een laag inkomen of die gewoonweg niet voldoende financiële middelen hebben, kunnen dit programma volgen met als doel hun eigen gezondheid en die van hun kinderen te vergroten. Stichting De Welle begeleidt dit samen met een ervaringsdeskundige. Wilt u hier meer over weten, klik dan op onderstaande buttons.

Emma is geboren

Aan het begin van de vakantie is op 18 juli 2018 Emma geboren. Peter uit groep 4 heeft nu een zusje. Wij feliciteren Sebastiaan en Sabine en Peter van harte met de geboorte van Emma. We wensen jullie allen heel veel geluk en goeds toe.

Stedentrip op vrijdag 21 september

U gaat toch ook mee met onze stedentrip op vrijdag 21 september? Opgeven kan nog tot vrijdag 14 september. We gaan naar Amsterdam, Rome, Shanghai, New York en Rio de Janeiro. We beginnen om 18.30 uur. Elke deelnemer krijgt de starttijd te horen. Het is erg gezellig om even na te praten over de zomervakantie en de start van het nieuwe schooljaar. U bent van harte welkom!

Verkeer

De verkeersouders vragen uw aandacht voor het volgende. Deze week constateerden we dat nog niet iedereen in de goede richting rijdt bij het afzetten van de leerlingen van onze school bij regenachtig weer. We vinden het belangrijk dat ook de opa's en oma's op de hoogte worden gebracht van onze spelregels. U kunt ze ook wijzen op het filmpje dat we al eerder hebben gemaakt om ervoor te zorgen dat iedereen er aan bijdraagt dat we de verkeersveiligheid zo groot mogelijk willen maken.

Kennismaken met sport

Ook dit jaar kunnen de leerlingen weer meedoen met "Kennismaken met sport". Deze week ontvingen de kinderen een brochure. Wacht niet te lang met opgeven want vol is vol. De opgave gaat tegenwoordig digitaal. Hieronder staat de button naar de flyer en we hebben ook de Schoolsportkalender 2018-2019 voor u klaar staan.

Nieuws van de bibliotheek

De vakantie is weer voorbij! Lekker doen waar je zin in hebt moet weer plaatsmaken voor naar school gaan en nieuwe dingen leren. Weten we alles van het vorige jaar nog? Het zomerlezen is inmiddels een bekend begrip en we hopen dat er weer vele boeken mee gingen op vakantie. Want elke dag 10 minuten lezen voorkomt de zogenaamde zomerdip; het 1 à 2 leesniveaus terugzakken tijdens de vakantie. Is het gelukt? Lezen de kinderen nog op hetzelfde leesniveau van voor de zomervakantie? Of willen ze wellicht nog even extra oefenen? Dan kan dat door te klikken op onderstaande link. http://www.avi-lezen.nl/site/k-portal/kinderen.htm"

Lezen is van groot belang voor elk kind. Een goede beheersing van het technisch lezen zorgt ervoor dat teksten vlot gelezen kunnen worden. Dit zorgt voor een hoger begrip van de tekst en meer leesplezier. En wie plezier in lezen heeft gaat meer lezen! Op www.AVI-lezen.nl is meer informatie te vinden voor ouder over lezen, leesniveau en technisch lezen.

We wensen iedereen weer een fijn schooljaar met natuurlijk veel leesplezier! Leesconsulenten ZINiN Bibliotheek

Jeugdtheater

Jeugdtheaterschool Nijverdal gaat weer van start!

Al sinds 2003 wordt er door de theaterschool gewerkt aan talentontwikkeling. De jeugdtheaterschool staat voor eerlijkheid en kwaliteit waarbij ontwikkeling van de leerlingen voorop staat. Iedereen moet de kans krijgen zich thuis te voelen binnen het theater. De lessen richten zich voornamelijk op acteren met daarnaast aandacht voor zang en dans. De groep vormt een veilig geheel waarbinnen er gezamenlijk verantwoordelijkheid wordt gedragen voor een mooie productie. Aan de hand van deze, speciaal ontwikkelde voorstelling, is een leerlijn uitgewerkt. Spelvrijheid, opbouw, acteertechniek en stemgebruik komen onder andere aan bod. Een duidelijke aanpak waarbinnen de vrijheid ontstaat om het beste uit iedereen te halen. Vanaf het eerste moment is iedere leerling dan ook onmisbaar en volwaardig onderdeel van het geheel.

De docenten van de jeugdtheaterschool hebben ruime ervaring. Zowel binnen het theaterwerkveld als binnen de educatie. Deze twee elementen smelten samen in een lessenreeks die leerlingen zowel een heldere structuur als ook uitdaging op creatief vlak biedt. De stukken waarmee gewerkt wordt, zijn met zorg voor de school geschreven. Iedere groep krijgt een eigen voorstelling die volledig wordt gedragen door de kinderen en waarbij iedereen van harte welkom is om te komen kijken.

Om kennis te maken is er een kennismakingsles voor kinderen van 8 t/m 12 jaar georganiseerd. Deze vindt plaats op 19 september om 16.30 uur. Op ons thuishonk, de Smidse, wordt u van harte welkom geheten. Voor meer informatie kunt u terecht op: jeugdtheaterschoolnijverdal.nl

Kind op maandag

Het mooie thema van Kind op Maandag is de komende week "Ik heb je nodig". Hoofdrolspeler is Mozes die naar Midjan vlucht om een nieuw leven te beginnen. Dan hoort hij de stem van God die zegt dat hij Mozes nodig heeft om het volk van Israel te bevrijden uit de handen van de farao. Dat is geen eenvoudige opdracht en Mozes probeert er dan ook onderuit te komen. Met de hulp van zijn broer Aäron gaat hij toch op weg. De kinderen ontdekken dat God mensen nodig heeft.

De kleuters horen de spannende verhalen over Kaïn en Abel en over Noach.

31 augustus 2018

Vorige week vrijdag is onze dochter Elise getrouwd op Ameland met Jasper. Voor ons een onvergetelijke dag waar we met heel veel plezier op terugkijken. Onze hartelijke dank gaat uit naar de mensen die ons hebben gefeliciteerd en hebben geïnformeerd hoe we het hebben gehad. We kunnen gerust stellen dat het een van de mooiste dagen uit ons leven is geweest . Zoveel geluk wens je iedereen toe. Lieve mensen, bedankt voor jullie interesse. Wilma en Henk Groot Wassink.

Tot slot

De eerste schoolweek is omgevlogen. We hopen dat de leerlingen met goede verhalen thuis komen. We wensen u en jullie allen een heel fijn weekend. Het team van de Prinses Marijkeschool.

Created By
Team Prinses Marijkeschool
Appreciate

Credits:

Created with images by Annie Spratt - "untitled image" • Kelly Sikkema - "Learning the Alphabet" • D A V I D S O N L U N A - "True Colors"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.