Kuntavaalit 2017

Tästä se kampanjointi lähtee oikein todenteolla pyörimään

Kokoomuksen pormestariehdokas Marko Jarva osallistui OAJ:n paneeliin Suupan torilla. Sivistys on uuden kunnan ykkösjuttu.

Torilla oli mukana isoimmat puolueet. Kiitos Armi Kärjelle puuhanaisena olosta. Tällä yhteistapahtumalla saatiin väkeä hyvin liikkeelle 👍

Pirkkalan Kokoomuksen slogan on #uusiaskel

Kokoomus on saanut valtakunnallisesti hyvin nuoria mukaan. Pirkkalassa oikeinkin hyvin.

Mutta, kaiken takana on nainen 👩🏻👩🏽👩🏿

Created By
Jukka Alamäki
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.