Loading

Stället vid ån 2016 Mänskligheten har präglats av vilsenhet, av främlingsfientlighet; man vill stänga gränser och bygga murar. Samhällsklimatet har känts mycket främmande för mig. Nere vid ån har livet gått sin gilla gång.

Året började med kyla och snö. På trettondagen var det -22 grader.
Den 23 januari är det bara - 3 grader, föregående dag var det -30! Det finns ett mårdhundskadaver nere vid ån, som jag måste passera för att komma till mitt fotograferingsställe. Den sista januari var det igen plusgrader. Jag såg spår av utter vid ån.
Den 13 februari är temperaturen kring 0 och vattnet så högt att jag inte kan fotografera från det vanliga stället.
Den 28 februari är det - 8 grader och morgonsolens strålar når äntligen stället vid ån.
På påsk annandag, 28.3, är det + 3 grader och ett rikt fågelliv: svanar, gäss, tranor, knipor, änder och korpar. I trädgården blommar snödropparna. I april ser jag rådjur och vissa morgnar har vi en underbart vacker dimma. Den 10.4 blommar krokusarna i trädgården och 15.4 vitsipporna.
Den 1 maj har jag tagit en kvällsbild. Vattnet är högt. Den 4 maj har vi skir grönska, nunneörten blommar, liksom gulsipporna och de röda vitsipporna. Den 6 maj dammar bonden omkring på åkern i sin traktor.
Den 14 maj har grönskan exploderat, häggen och kabbelekan blommar. Näktergalen sjunger, tranorna trumpetar, gråspetten hamrar. Jag ser rådjur och blommande svalört vid ån. En vecka senare blommar liljekonvaljerna och jag ser en präktig hjort två dagar i följd. Den brakar förbi mig just när jag sitter ner och beundrar konvaljerna.
Den 2 juni har vi värmebölja, + 27 grader. Det är åska, hett och kvavt. Ännu vid midsommar ser stället väldigt lika ut, men då blommar också den präktiga gula svärdsliljan och näckrosorna och det är lite svalare. Hackspettarna är aktiva och ormbunkarna grönskar i skogen. Vid midsommar, 24.6, har midsommarblomstren redan blommat slut.
Den 18 juli är en vacker varm morgon, då jag också hittar kantaraller. Det är mycket kantareller denna sommar. Den 26 juli är det igen värmebölja, nästan 30 grader. Plötsligt är trädgården full av nässelfjärilar och påfågelsöga.
Den 27 juli tar jag en kvällsbild av stället vid ån. I skydd av gräset sitter en grähäger vid stranden. Precis när jag tagit bilden flyger den upp och så snabbt att jag inte hinner fånga den, fastän kameran är i handen. En vecka senare seglar hägern förbi mig över ån här på samma ställe. Men den vackra lilla kungsfiskaren ser jag inte alls denna sommar.
Den 13 augusti regnar det ordentligt. Den 9 augusti hade vi storm.
Den 20 augusti är det tropiskt fuktigt, följande vecka tror jag mig se en blå kärrhök på andra sidan ån lite längre fram.
Den 18 september är det en sval dag, men ännu plusgrader, 3 grader, men ylletröja och halsduk behövs redan. När jag står här flyger korparna över mig så att jag känner vingslagen, fläp, fläp. Följande vecka ser vi både rådjur, hjortar och svanar.
Den 15 oktober tar jag den kanske vackraste höstbilden vid stället vid ån. Bovetet är skördat på åkern. Jag ser spillkråkor och domherrar. Den 20 oktober har vi frost och vattnet är lågt i ån.
Den 5 november får vi plötsligt snö, - 6 grader. En plog med sex svanar flyger över oss när vi står här vid ån. Den 12 november ser jag spår av hjortar och mårdhund på isen och snötäcket är t.o.m. 40 cm djupt på sina ställen.
Snön har igen smält bort, + 6 grader den 19 november, och vattnet är rekordhögt. Jag får vada i vattnet för att kunna ta min bild.
I december är det igen kallare, men det kommer ingen snö till jul. Vi har -1,5 grader den 17 december (bilden). Den 18 december får jag lite längre fram se två uttrar som leker på den svaga isen på ån, rutschar ner i vattnet, dyker och fiskar, och äter sitt byte uppe på isen. På julafton är det + 3 grader, mulet och regn, under julen ser jag räven tre gånger. Den är vackert röd och vit som en liten tomte. På nyårsafton är det rekordvarmt, + 6 grader, mulet, fuktigt. Ett svanpar flyger över oss, kanske för att fira att det självständiga Finland nu ska fylla 100 år.
Från djupet av mitt hjärta önskar jag oss alla ett gott nytt år med nya möjligheter!
Created By
Heidi Backman
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.