טיול לאושרת לגבעת התיתורה ט״ו בשבט שמח

שדה כלניות אדומות

עירית גבוהה

תראי כמה שהבתים קרובים לגבעה

זה הנוף לכיוון ירושלים

היישוב מכבים

יש המון שיחי סברס קוצניים

אירוס ארץ ישראלי

ראיתי ציפור בשם דוחל שחור גרון

התקרבתי כדי לצלם בשבילך אבל היא עפה

אז מצאתי תמונות באינטרנט כדי שתראי איך היא נראית

בראש הגבעה יש מצודה הרוסה

מצאתי אפילו סברסים על אחד השיחים

שקדיה פורחת במיוחד בשבילך

תראי כמה שהגבעה קרובה לעיר מודיעין

מצאתי מעט רקפות

סביונים חמודים

האוטו שלי חונה בקצה שורת המכוניות

אפילו מצאתי חיפושית קטנטנה

Created By
Gali
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.