ประวัติส่วนตัว เชิญรับชมได้จ้าาา👉👉👉👉

คลิบแนะนำตัวพร้อมแนะนำหนังสือ

สามารถอ่านได้ที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวพิชญนันท์ บรรณการ 570112030019

ชื่อเล่น พิชพลอย

กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรกิจจบัณฑิตย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เอกบริหารภาครัฐและเอกชน

มาเป็นกลุ่ม😂😂
เพื่อนนนนน❤🤘

จบชั้นมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

สมัยสาวๆ😂😂

ที่อยู่ 112 ม. 3 ต .เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

นครสวรรค์บ้านหนู

นิสัยส่วนตัว ร่าเริง แจ่มใส กินเก่ง

กินตลอดเวลา

กิจกรรมที่ทำในเวลา 3 ปีที่อยุ่ ในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนบางพลีน้อย
กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนบางพลีน้อย
กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนบางพลีน้อย
ยิ่งกล้าเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์
กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง

ขอบคุณที่รับชมค่ะ🤘🙏❤

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.