Zuidereiland Met een Camper

In de zomer van 2017 reizen we in een compacte camper door het zuidelijke deel van het Zuidereiland.

De Camper Van
Lake Tekapo
Lake Pukaki

Lake Wanaka

De weg naar Mount Aspiring National Park
Roy's Peak met uitzicht op Lake Wanaka
Roy's Peak
Cardrona
Milford Sound
Prachtige Kayak trip en Cruise
Fiordland - tussen Te Anau en Milford
Lake Te Anau
Regenwoud
Op weg naar het zuiden
Te Waewae Bay
Monkey Island
Op weg naar Stewart Island
Landen op het strand van Mason Bay
Zandduinen op Stewart Island
Uitzicht op Mason bay
Van west naar oost over Stewart Island
DCIM\100GOPRO\GOPR0539.JPG
Stewart Island
Het zuiden van het Zuidereiland
Curio Bay
Yellow-Eyed Penguins
Watervallen bij Purakaunui
Dierenwereld van de Catlins
Catlins Lake
Nugget Point
De 3 meter weide, 8.5 kilo zware Southern Royal Albatros
Moeraki Boulders

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.