Ljón

Kjörbýli: Ljón búa að mestu leiti í Afríku en sum þeirra búa í Asíu og örfá á Indlandi.

Fæða: Ljón eru kjötætur og borða vanalega hvað sem þau komast í svo sem sebrahesta antilópa gírafa og vísunda.

Ógnir: Stærsta ógn ljóna er maðurinn, fyrir minna en hundrað árum síðan voru til meira en tvöhundruðþúsund ljón en núna eru aðeins tuttuguþúsund ljón eftir í öllum heiminum.

Vefsíðurnar sem ég fann upplýsingarnar á. http://www.worldwildlife.org/ http://www.upplysingataekni.com/ http://wwww.answersafrica.com/

Credits:

Created with images by Sponchia - "lion portrait animal portrait" • WikiImages - "africa continent aerial view" • Zyada - "silverware001" • PublicDomainPictures - "lion cub young"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.