YV parfum d'intérieur

YV Parfum d'Intérieur is een exclusieve lijn roomsprays in een stoere eigentijdse sprayflacon. YV staat voor klasse en sfeer en de zintuigelijke beleving daarvan.

YV is een geurlijn die u als onderneming of merk exclusief combineert met uw eigen signatuur. Binnen het YV-concept ontwerpen wij voor u een eigen Private Label en koppelen daaraan een pakkende naam. Uiteraard bepalen wij de geur van uw eigen Parfum d'Intérieur geheel in overleg met u op basis van onze geurportfolio.

Meer weten over YV? Bel 06 53 461 596 of mail naar mail@formatieschipper.nl

Created By
Carl Schipper
Appreciate

Credits:

Created with images by YLev - "Scent pearls" • Iqbal Osman1 - "scented stones" • The hills are alive* - "winter honey"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.