SELVLEDELSE NÅR DET "STORMER" Hvilke metoder, ferdigheter og strategier benytter du ?

ER DU KLAR FOR Å FÅ MER UT AV DITT POTENSIALET, DINE TALENTER OG STYRKER?

Vi inviterer til 2 dager i læringslabben for utvikling med næring, påfyll, fokus, tilstedeværelse, mestring og vekst!

DATO: 27. OG 28. OKTOBER 2017

NLP & COACHING AKADEMIET

PÅ FOSSEKALLEN RESTAURANT OG KONFERANSESENTER

HVORFOR?

FORDI SELVLEDELSE HANDLER OM KOMMUNIKASJON SOM ER ER VÅR VIKTIGSTE EGENSKAP TIL Å SKAPE RELASJONER OG FORSTÅELSE
FORDI SELVLEDELSE HANDLER OM HVORDAN VI PÅVIRKER VÅRE OMGIVELSER, VÅR EGEN LÆRING, OG FERDIGHETER MED DEN VI ER
FORDI SELVLEDELSE HANDLER OM Å OPPNÅ DRØMMER OG MÅL
FORDI SELVLEDELSE HANDLER OM VÅR EVNE TIL Å FOKUSERE ENERGI OG OPPMERKSOMHET DER DU MEST BEHØVER Å VÆRE FOR Å PRESTERE OG LEVERE
FORDI SELVLEDELSE HANDLER OM Å FÅ MER STRUKTUR OG FLYT I HVERDAGEN OG VÆRE EN LEDER I EGET LIV OG FOR ANDRE

ER NOE AV DETTE VIKTIG FOR DEG?

DET PASSER FOR ALLE - UANSETT HVOR DU ER I LIVET OG HVA DU GJØR!

PÅ 2 DAGER VIL DU FÅ VITE MER OM :

-KOMMUNIKASJONSMODELLEN NLP OG REFLEKSJONSMODELLEN NEURO-SEMANTIC, META-STATES, TILSTANDER OG KOGNITIVE TEKNIKKER.
HVORDAN VÅRE OVERBEVISNINGER OG MØNSTER KAN STYRE VÅRE HANDLINGER - OG HVA SKJER NÅR MENING KOBLES PÅ HANDLING.
SELVFØLELSE OG SELVTILLIT SOM FERSKVARER
OM VÅR VILJESTYRKE OG GJENNOMFØRINGSEVNE ER EN MUSKEL -VET DU DA HVORDAN DU TRENER DEN?

ØNSKER DU MER INFORMASJON ELLER ET DETALJERT PROGRAM :

KURSET VIL BESTÅ AV TEORI, PRAKSIS OG ØVELSER SOM GJØR AT DU HAR VERKTØY Å BRUKE NÅR DU ER TILBAKE I DIN HVERDAG

Early Bird pris 4.500,-

bestilles før 1. august 2017,

Kurs pris 5.500,-

Vi ønsker velkommen :

Iren K. Tingulstad og Elsa Grimsmo

IREN K. TINGULSTAD

- brenner for å skape økt livsglede for mennesker og ønsker at alle selv skal mestre sitt liv. Hun er medeier og driver Helhetsgården som er et tverrfaglig kompetansesenter for friskhet og helse. Iren jobber som Meta – Coach og underviser i NLP og Neuro - Semantic, fasiliteter workshops, holder foredrag og lederskapsprogrammer. Hun møter den enkelte akkurat der de er. Guider, coacher og trener slik at resultatet blir som ønsket både i arbeids – og privatlivet. Ved å belyse den enkeltes nåværende ubevisste og bevisste strategier blir man mer målrettet og retter fokus på veien mot målet.

Iren har internasjonale sertifiseringer i coaching og Trainer sertifisering i Neuro – Semantic og NLP fra ISNS Dr. Michael L. Hall. Iren underviser og holder kurs rundt om i Norge.

LIVSGLEDE GJENNOM MESTRING

ELSA GRIMSMO

- er fasinert av menneskers forskjelligheter og de muligheter vi har for å nå resultater gjennom egeninnsikt, motivasjon og mestring. Til daglig jobber hun med kommunikasjon og relasjonsbygging i næringslivet med fokus på å mobilisere og utfordre menneskers talenter gjennom coaching, mentoring, kurs og trening. Målet er økt prestasjon og engasjement med glede i eget liv i balanse.

Hun har erfaring fra ulike lederroller i næringslivet gjennom 20 år og fra helse- og sosialomsorgen i 10 år. Ulike internasjonale sertifiseringer i coaching basert på NLP og Neuro-semantic, samt sertifisert intruktør for Mindfulness - stressmestring ved SCAT.

GO FOR YOUR DREAM!

Credits:

Created with images by skeeze - "tornado funnel twister" • Pezibear - "hyacinth flower fragrant flower" • bertvthul - "beach chairs sun" • *嘟嘟嘟* - "Dream"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.