HINDUISM laura pau, markus laanoja

 • 950 miljonit järgijat
 • Kujunes välja 1500 aastat eKr
 • India, Nepal ja Sri Lanka
 • Põhimõte- uskumused otsustavad meie mõtted ja hoiakud elu suhtes, mis väljenduvad meie tegevustes. Läbi oma tegevuste loome oma tuleviku.
 • Uskumused jumala, hinge ja kosmose kohta.
 • Uuestisünd, kuni kõik karmad on lahendatud
 • Om- universumi loomise hääl, kõikvõimsus.
 • Svastika- kõik on hästi
 • Lingam- isand Shiva kujutlus
 • Tirtha ehk pühapaik
 • Varanasi- üks seitsmest pühapaigast
 • Neli suurt dhamat, mis vastavad ilmakaartele
 • Veedad- hinduismi esimesed pühakirjad, mis sisaldavad hümne jumalatele
 • Brahma raamatud- veedade selgitused, preestrite rituaalsed käsiraamatud
 • Austatakse vanemaid, jumalaid, elu
 • Brahman, Shiva, Krishna, Devi Parvati
 • Enne töid ja tseremooniaid austavad Ganeshad ja lausuvad mantra : वक्रतुंड महाकाय सुर्यकोटि समप्रभ:निर्विघ्नं कुरु में देव सर्वकार्येषु सर्वदा:
 • Taimetoitlased (aeg-ajalt)
 • Ei tapa esmaspäeviti madusid
 • Igapäevaselt puhastatakse ja väärtustatakse koduseid altareid
 • Enne pikka reisi pannakse sõiduki rataste alla sidrunit
 • Naised katavad riideid, mis kannavad kogu keha
 • Kastisüsteem
 • Kodus, templites ja pühades paikades ei kanta jalanõusid
 • Templitesse ei minda, kui ollakse tarbinud alkoholi või söönud liha
 • Tervituseks Namaste või Namaskar
 • Eestis oli 2000. aasta seisuga 138 hinduismi järgijat

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.