Rachida Lamrabet Nederlands taak

“Rachida Lamrabet is naast juriste voor het Interfederaal Gelijke Kansencentrum Unia ook schrijfster. Haar werk werd reeds diverse malen bekroond. In 2006 won ze de Kif Kif literatuurprijs “Kleur de Kunst!” met kortverhaal Mercedes 207. Haar debuut Vrouwland won de debuutprijs van Boek.be en met Een kind van God won ze de BNG Nieuwe Literatuurprijs. Migratie en identiteit zijn belangrijke thema’s in haar boeken. Haar nieuwe roman verschijnt in september.”

(Sommige werken van R. L.)
Created By
Mahda C.
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.