Hac Nasıl Yapılır? HAC Nasıl yapılır(detaylı anlatım)

İslam’ın beş şartından biri olan Hac, Dünya’da ki milyonlarca Müslüman’ın en büyük hayallerinden birtanesidir.

Belirli şartları taşıyan Müslümanlar’ın ömründe bir defa hacca gitmesi farzdır. Allah’ın her emrinde olduğu gibi haccın farz kılınmasında da birçok hikmetler ve faydalar vardır.

Çeşitli ülkelerden hacı olmak için kutsal topraklara gelen, dilleri ve renkleri ayrı olan Müslümanlar’ın tek gaye etrafında bir araya gelmesi ve hep birlikte Allah’a yönelmesi İslam kardeşliğini güçlendirir. Müslümanlar’ın birbiri ile tanışmalarını birbirlerinin dert ve sıkıntılarına çare bulmalarını sağlar.

Tüm Müslümanlar’ın ihrama girerek aynı kıyafet içinde bulunması insanlara eşitlik fikrini aşılar ve mahşer gününü hatırlatır. Hac yolculuğu, insanın bilgi ve görgüsünü artırır, zorluklara karşı dayanma alışkanlığı kazandırır. Mala bağımlılığı azaltarak, fakirlere, yoksullara karşı merhamet ve yardım duygularını geliştirir.

Sevgili peygamberimizin doğup büyüdüğü, İslâm dininin cihana yayılmaya başladığı kutsal topraklarda olmak ruhlara manevi bir heyecan verir ve dini duyguları kuvvetlendirir. Kutsal yerlerde insan kendisini Allah’a daha yakin hisseder, yaptığı ibadetlere kat kat fazla sevab verilir. Allah rızası için hac vazifesini yapan ve insanlara kötülük etmekten sakınanların birçok günahı bağışlanır. Bu konuda peygamber Efendimiz (sav) söyle buyurmustur:

“Kim Allah için hacceder de kötü söz ve davranışlardan sakınırsa, annesinin onu doğurdugu günkü gibi günahlarından arınmış olarak döner.”

Hac, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v): “Allah’ım onu bana kolaylaştır” dediği tek ibadettir. Dua niteliğindeki bu Hadis-i Şerif’te hac ibadetinin muhtemel zorluklarına işaret edilmiştir. Bu nedenle hac yolculuğuna çıkan kişi ne kadar bilgi sahibi olur ise ibadetlerini ona göre huzurlu bir şekilde yerine getirir.

Bu bağlamda Hac görevini yerine getirecek yolculara açıklayıcı ve öz bir şekilde Hac nasıl yapılır? sorusuna çeşitli kaynakları kullanarak detaylı bir şekilde açıklamaya çalıştık.

Daha Fazla Bilgi için: https://kutsaltopraklar.co/hac-nasil-yapilir/

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.