Loading

WaterWegen Tweedaagse 23 - 24 mei 2019, Enkhuizen

Kennismaking met het innovatieve fenomeen!

23 mei 2019 was het dan eindelijk zo ver. Vanuit alle uithoeken van het land reisden we af, duurzaam en gezellig carpoolend, richting Enkhuizen. Bij aankomst in het mooie Enkhuizen zat het organisatie comité al aan de koffie, met… kroepoek. Jawel, kroepoek; we hadden het voorrecht te gast te zijn bij een chinees hotel-restaurant. Na koffie, thee, en dus kroepoek, kwam André van Duin met fietsen aanrijden. Elektrische fietsen, en dat was maar goed ook, want aan het eind van de dag bleken we maar liefst 50 km fietsend afgelegd te hebben. De organisatie had ook aan onze vitaliteit gedacht!

Er werden tijdens het fietsen vele gesprekken gevoerd, allerlei bespiegelingen natuurlijk over de verre toekomst zoals het WaterWegers betaamt, in spontaan wisselende samenstellingen. Groot deel van de fietstocht ging langs het IJsselmeer. We passeerden de locatie waar het drinkwaterbedrijf van IJsselmeerwater drinkwater maakt (‘Dat komt vanmiddag nog terug in het programma’, zo bouwde de organisatie de spanning op). We stonden stil op een plek waar een 2e dijk was aangelegd, parallel aan de 1e dijk, en waar tussen de twee dijken een nat natuurgebied was ontstaan. Uiteindelijk kwamen we terecht op plaats van bestemming: RWZI Wervershoof. Op deze zuivering vertelde Ronald Koolen (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), géén verhaal over de RWZI of de werking ervan, maar over inspirerende innovaties! Van 'The Great Bubble Barrier', ‘ge(o)zond water’, ‘NEW-hart’ tot ‘superkritisch water vergassen’ (Scroll verder voor een overzicht met toelichting). Vooral deze laatste inspirerende waterinnovatie zorgde voor ongekend enthousiasme bij de Waterwegers! Iemand riep zelfs: ‘’Dit is zó hoopgevend’’.

Dag twee: jailbrake game

Decor: Openlucht Zuiderzeemuseum.

Opdracht: Ga terug in de tijd, vind de sleutel om de bewoners van toen en hun land te beschermen tegen het dreigende hoogwater, en keer terug naar 2019!

Na de uitleg door de spelleiders verdeelden zij ons in twee groepen en kreeg iedere groep een tablet met een kaart van het Zuiderzeemuseum waarop de opdrachten verschenen die we uit moesten voeren. Door samenwerking, inzetten van elkaars talenten, een sprintje hier en daar én natuurlijk door anders denken, anders doen gingen de groepen fanatiek aan de slag.

Onder de druk van de verantwoordelijkheid die op ons rustte, verzamelden we in allerijl, met hulp van de Urkers, de visrokers en de smid, aanwijzingen om het raadsel op te lossen. Hier en daar vingen we geroezemoes op van de, in het verleden levende, bewoners: ‘’Wat een vreemde kleedij!’’ of ‘’Wat is dat voor duivels werktuig?’’, refererend naar de tablet. ‘’O, eh, daar kom je later wel achter.’’, maakten wij hun wijs. ‘’Heel handig, hoor: beslist aan te raden tegen die tijd’’. Na een bloedstollende finale in de laatste minuten van het spel, waarin de uiteindelijke winnaars een magistrale kortsluit-manoevre uithaalden door rechtstreeks de smid op de man af te vragen naar de sleutel, waren dit de terechte winnaars:

Gefeliciteerd!

Ideejutten en brainwriting

's Middags stond een ‘Proeverij werkvormen voor creatieve sessies' op het programma onder leiding van Francis Bosch. Het doel was niet alleen om kennis te maken met nieuwste creatieve werkvormen, maar óók om deze werkvormen te kunnen inzetten als facilitator. Zo blijft WaterWegen zichzelf uitdagen om anders te denken en anders te doen, maar ook om denkprocessen zelf optimaal te faciliteren.

Francis Bosch maakte gelijk duidelijk dat een randvoorwaarde voor een succesvolle creatieve sessie is het uitstellen van oordelen tot de laatste fase van het brainstormproces. Zij had ons gele kaarten gegeven die in de lucht gestoken mochten worden, zodra er een oordeel uitgesproken werd. Toen bleek dat de WaterWeger ook superkritisch kan zijn!

Ter inleiding kregen we een greep van greep uit de vele werkvormen onder ogen. We deden daadwerkelijk ervaring op met de werkvorm 'ideejutten'. Hiervoor gingen we, ieder voor zich, na eerst voor jezelf een vraag gesteld te hebben, buiten rond koekeloeren om met de camera indrukken op te vangen, waarvan de kenmerken naderhand werden gekoppeld aan jouw vraag. Door dit te doen blijk je op verrassende ideeën te komen. Collectief pasten we vervolgens de werkvorm 'brainwriting' toe.

Het brainstorm proces werd verdeeld over drie fases:

Fase 1: Vraagstelling. Kom tot een duidelijke en inspirerende vraag. Wanneer iedereen de vraag snapt, kan het probleem gezamenlijk geformuleerd worden. Belangrijk is de goedkeuring van alle deelnemers. We waren het er direct over eens dat het natuurlijk moest gaan over superkritisch water vergassen, aangezien we nog steeds onder de indruk waren van de dag ervoor. De vraag werd: “Hoe kunnen we als waterschap het concept van superkritisch water vergassen gaan benutten?’.

Fase 2: Divergentie. Leef je uit op alle soorten ideeën, niets is te gek. De lijst met ideeën kan niet lang genoeg zijn. De werkvorm ‘brainwriting’ bestond eruit dat we ons verdeelden over zeven groepen en evenzovele flipovers. Op elke flipover kwam een deelaspect (sub-vraag) van ons hoofdvraag te staan. Vervolgens gingen we in een carrousel van drie rondes brainstormen: na elke ronde schoven we door naar de volgende flipover, om in de volgende ronde voort te borduren op de ideeën van de vorige groep. De creativiteit spatte weer van de muren af!

Fase 3: Convergentie. Alle ideeën worden gekneed tot één enkel concept of oplossing die moet passen bij de oorspronkelijke vraagstelling. Dus selecteerden we al stickerend per flipover, dus per deel-aspect, het beste idee eruit. Zo kregen we dus zeven beste ideeën:

Binnen deze zeven beste ideeën gaven we tenslotte, als laatste convergentie-slag, een voorkeur aan, doordat een ieder bij het voor hem/haar beste idee ging staan. Het meest in trek waren de ideeën van ‘samenwerking aangaan met restaurants /catering’ en ‘het paard van Troje’. Maar ook voor ‘Doemdenken te lijf gaan’ hield een eenling een vurig pleidooi. Onze overtuiging is dat we de zeven beste ideeën kunnen samensmeden tot één prachtig concept!

Tweedaagse WaterWegen mei 2019:

Plezier en energie, discussies en synergie. Teambuilding, nieuwe ideeën en technieken. Divergentie, convergentie, zoveel optieken. Elkaar aanvullen, samendoen, maar vooral anders denken en anders doen!

Meer weten?

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.