Loading

Bedrijfsfondsen & vakbewegingen Case stories

Dialogic staat voor een stevige ervaring in de Belgische interprofessionele wereld. Wij nodigen u uit de knowhow van ons bureau te ontdekken aan de hand van concrete voorbeelden van acties waarbij tal van communicatietechnieken werden toegepast: strategisch denken, netwerk van stakeholders opbouwen, bedenken en beheren van evenementen, pers/mediarelaties, crisismanagement, lobbying, partners zoeken, imagocampagne, grafisch ontwerp ...

Maar elke vergelijking gaat mank. Elke sector verdient in de eerste plaats een nauwgezette analyse en doelstellingen op maat. Zo past elk communicatieprogramma in een eigen langetermijnproject.

Created By
Dialogic Agency
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.