Loading

De Es Nieuwsbrief #3 4 september 2020

Nieuwsbrief #3 / 4 september 2020

Gek idee...

We weten het al een hele tijd, maar afgelopen maandag was het toch bijzonder: Meester Roel die na meer dan 40 jaar onderwijs in Hellendoorn voor het laatst als directeur onze school verliet. Geheel in de traditie van schoolverlaters was dat door het raam en met een versierde fiets door de Noord Esweg en A.F. Lanckerstraat. 's Avonds heeft de ouderraad hem in het zonnetje gezet tijdens een fietstocht die eindigde bij zijn huis. Op die manier heeft hij toch afscheid kunnen nemen van leerlingen en ouders, terwijl de fietstocht wel Corona-proof was.

Op de vrijdag ervoor kwam meester Roel al aan op een versierd schoolplein op de Jan Barbier, tijdens zijn laatste werkdag daar. Nog één keer de school rond en afscheid nemen van alle leerlingen van 'zijn' Jan Barbier. Een bijzonder moment dat vastgelegd werd met een groepsfoto van de hele school, samen met meester Roel.

Een gek idee... dat hij nu niet meer als directeur werkzaam is op de Es of de Jan Barbier. Als er iemand was met oog voor leerlingen, teamleden en ouders was het Roel wel. Toen Roel 40 jaar werkzaam was in het onderwijs heeft het team een aantal woorden die betrekking had op Roel verzameld. Hier is een zogenoemde 'Wordle' van gemaakt. Hoe vaker een woord genoemd werd, hoe groter het woord. Het geeft in steekwoorden een goed beeld van Roel.

Toch laat Roel zijn afscheid niet zomaar aan zich voorbij gaan. Op 1 oktober neemt hij afscheid van collega's, genodigden en teamleden. Op 8 oktober is het de hele dag "Circus Roel" en viert hij zijn afscheid voor leerlingen. Uiteraard allemaal Corona-proof. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

Verder in deze nieuwsbrief:
 • Circus Roel
 • Het zit d'r op
 • Luizencontrole
 • Start thema 1 "Het wonder van jou"
 • Corona-maatregelen en ventilatie
 • Gewoon een donderdagmiddag
 • Advertentie Raad van Toezicht

Voor nu een heel goed weekend gewenst!

Met vriendelijke groet,

Robbert Flim

De Es... Het zit d'r op...

Follow the Roels

Beste leerlingen en ouders, het zit d’rop…

Langs deze weg wil ik iedereen enorm bedanken voor het onvergetelijke afscheid dat maandagavond door de Ouderraad is georganiseerd. Na 44 jaar onderwijs, waarvan 28 jaar als directeur, ben ik per 1 september met pensioen. Het voelt nog wel onwerkelijk en heel vreemd om niet meer dagelijks naar mijn scholen te fietsen. Uiteraard ga ik het onderwijs enorm missen; samen met ouders, leerlingen en leerkrachten te werken aan de toekomst van ieder kind dat is een passie.

Maandagavond was echt een prachtig feest. ‘Follow the Roels’ lukt zelfs op de tandem goed. Marianne en ik hebben er erg van genoten.

Daarna het defilé voor ons huis. Ongekend hoeveel leerlingen ik nog heb kunnen spreken, maar ook veel ouders. Dat maakt enorm veel indruk. Meer dan tweehonderd versierde fietsen met felicitaties en kaarten. Wat een feest!

De berg tekeningen, kaarten, knutsels, schilderijen, zelfs afscheidseieren en prachtige cadeaus was ongekend. Wat een aandacht heeft iedereen besteed aan het afscheidsfeest. Prachtige woorden op kaarten, geweldige tekeningen en teksten van leerlingen. Het maakt me enerzijds trots, maar anderzijds ook verlegen. Wat een aandacht en bedankjes, heel heel lief van iedereen.

Donderdag 1 oktober vier ik officieel het afscheid voor genodigden en de teamleden. Een week later op 8 oktober maken we er een onvergetelijke feestdag van voor alle leerlingen. Die dag is komt onze dochter Yke met haar leerlingen van het Noordik om in de ochtend circusacts in te studeren. ’s Middags is er dan een grote circusvoorstelling waaraan alle leerlingen een bijdrage leveren. Een fantastische dag voor hen, maar helaas zonder ouders of genodigden in verband met Corona. We gaan de voorstelling op film vastleggen, zodat u toch een beetje kunt meegenieten.

Ik wil iedereen langs deze weg enorm bedanken voor het vertrouwen, de samenwerking en de prettige contacten. Ik heb al die jaren enorm genoten van het onderwijs in Hellendoorn, van een prachtige baan met hele fijne herinneringen.

Het ga u, maar vooral jullie kinderen, goed. We komen elkaar vast en zeker in het dorp nog wel weer tegen.

Met vriendelijke groet, ook namens mijn vrouw Marianne,

Roel Roelofs

"Circus Roel"

Op donderdag 8 oktober neemt Roel officieel afscheid van 'zijn' leerlingen. Leerlingen van het Noordik zullen op die dag circus-acts gaan instuderen met leerlingen van de Es en de Jan Barbier. Overdag zullen zij de acts instuderen en 's middag (om 14.30u) zal 'Circus Roel' alle acts in één grote voorstelling opvoeren. Tsja... ook hier komt helaas Corona om de hoek kijken: Ouders worden niet uitgenodigd om de voorstelling bij te wonen. Hoe graag we dit ook willen... het kan en het mag niet. Wel zullen we de voorstelling opnemen, zodat u later in ieder geval de beelden nog hebt.

Keuze Act:

In de week voor "Circus Roel" mogen leerlingen aangeven welke acts ze willen instuderen. Vervolgens worden ze bij één van deze acts ingedeeld en deze zullen ze o 8 oktober, onder leiding van een leerlingen van het Noordik, instuderen. De acts kunnen dus bestaan uit leerlingen van verschillende groepen en/of school (Es en Jan Barbier).

Op hoofdlijnen ziet het dagprogramma er als volgt uit:

08.30u: Start school

08.45u: Instuderen acts

12.00u: Eten op school (dit wordt verzorgd!) in verschillende groepen / acts.

12.00u: Generale repetitie van verschilllende acts (bij toerbeurt)

14.30u: Start uitvoering "Circus Roel"

17.00u: Einde dag.

U ziet: 8 oktober is een lange dag voor leerlingen, waarbij alle kinderen extra uren draaien. Alle leerlingen krijgen voor deze dag een snipper dagdeel-terug. Zij kunnen, na overleg met de groepsleerkracht, een dagdeel naar keuze vrij nemen.

Nadere informatie krijgt u tzt via de nieuwsbrief of de groepsleerkracht.

BSO:

Columbus Jr is al op de hoogte van deze middag. Het is echter wel uw verantwoordelijkheid om dit officieel bij de BSO door te geven.

"Spelregels Snipperdagdeel"

 • Een dagdeel is een ochtend of een middag.
 • Snipperdagdeel opnemen gaat altijd in overleg met de groepsleerkracht.
 • Aanvraag liefst een week voor die tijd.
 • De snipperdag moet voor de meivakantie opgenomen zijn.
 • Een snipperdag kan niet in een toetsweek opgenomen worden.

Luizencontrole

Normaal gesproken wordt er na elke vakantie door een groep ouders in elke unit / bouw een luizencontrole uitgevoerd. Het beleid en de voorschriften zijn (nog) zodanig dat we voorzichtig moeten zijn met het toelaten van ouders en externen in school. Dit geldt ook voor de luizencontrole.

Wilt u daarom in de komende week uw kind(eren) zelf controleren op luizen en neten? Mocht u luizen constateren, wilt u dit dan doorgeven aan de groepsleerkracht van uw kind?

In de link hieronder leest u alle informatie van GGD Twente of de aanpak van luizen.

We hopen dat na de herfstvakantie alle leerlingen weer op school gecontroleerd kunnen worden.

"Het wonder van jou"

Start thema 1

Maandag 31 augustus zijn we gestart met het eerste thema van dit schooljaar: “Het wonder van jou”.

Tot aan de herfstvakantie onderzoeken alle leerlingen uit de onder-, midden- en bovenbouw onderwerpen die passen bij dit thema. Denk hierbij aan het lichaam, de dokter en de werking van het brein. Ook de vraag ‘Wie ben ik?’ komt aan bod.

Met thematisch werken willen wij de natuurlijke nieuwsgierigheid van de kinderen prikkelen zodat zij op onderzoek uitgaan en nieuwe ervaringen opdoen. Hiervoor worden er verschillende werkvormen gebruikt en activiteiten georganiseerd. Bij de introductie werden de kinderen uitgedaagd om de juiste babyfoto bij de leerkracht te vinden en een aantal groepen zijn gestart met de plank challenge. We hopen op mooie ontdekkingen en ervaringen. De komende weken hoort u zeker meer over dit thema.

Start thema 1

Protocol Corona-virus

We houden de landelijke ontwikkelingen uiteraard goed in de gaten en beetje bij beetje stellen we in gezamenlijkheid ons protocol bij. Voor nu betekent dat dat de gymlessen van de kinderen ook weer in de gymzaal gegeven kunnen worden. De schoonmaak op de scholen - die we al een aantal maanden op twee keer per dag hadden staan - wordt weer teruggebracht tot eens per dag. We blijven voorzichtig met het aantal volwassenen in de scholen. Dat is dan ook de reden waarom de startgesprekken - op een enkele uitzondering na - nog digitaal gevoerd zullen worden. Op een aantal scholen zijn de lesroosters aangepast aan deze coronatijd. Deze wijzigingen in de roosters blijven de komende maanden nog van kracht. U wordt tijdig geïnformeerd als de lesroosters weer aangepast worden.

Ventilatie

Het zal u niet zijn ontgaan dat er veel aandacht is voor de ventilatie in openbare gebouwen. In de richtlijnen van het RIVM wordt gesproken over de eis om minimaal te voldoen aan het vigerende bouwbesluit. Al onze scholen voldoen aan deze eisen. Dat neemt niet weg dat we daarnaast extra aandacht hebben besteed aan de ventilatie op de scholen, van uitvoeren van controles en reinigingen tot het informeren van de medewerkers op de scholen om zo optimaal mogelijk te ventileren.

Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) ingesteld. Het LCVS is ingericht om uiterlijk 1 oktober een landelijk beeld te krijgen rondom de ventilatie op scholen en om scholen te ondersteunen en expertise te bundelen. We doen uiteraard aan dit onderzoek mee en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.

Gewoon een donderdagmiddag...

Advertentie Raad van Toezicht

Created By
Robbert Flim
Appreciate