Henri Matisse

Bilden som jag valt heter The Dance (Dansen) och målades 1909 av Henri Matisse. Det är en bild som man beskriver har mycket detaljer och blekare färger.

Henri Matisse föddes 31 december 1869 i Le Cateau-cambresis. Han dog 3 november 1954, han blev 84 år. Han var en av dem främsta konstnärerna inom modernismen. Han började studera Juridik i Paris 1887. Han målade som sagt modernism. Han började att måla 1891 och sedan dess har det bara gått uppåt. Han blev ledare för målarna som kallade sig fauvister. Han var delaktig i 3 olika rörelser, fauvismen, modernismen och impressionism. En av hans kändaste verk heter harmoni i rött och den sejs ha fullbordats Fauvismens revolution. Den bilden jag tog heter Dansen där människor dansar runt i en ring.

Fauvismen

Jag valde Fauvismen eftersom den ansågs som den vilda stilen. De ritade så att man skulle få fram känslorna i bilden. Här är några bilder på Fauvism.

Credits:

Created with images by TenSafeFrogs - "Henri Matisse: Dance I" • Anosmia - "Henri Matisse's The Dance" • Renaud Camus - "Le Jour ni l’Heure 5721 : André Derain, 1880-1954, Hyde Park, 1906, musée d’Art moderne de Troyes, Aube, Champagne-Ardenne, mercredi 19 juin 2013, 15:33:52" • blyth whimsies - "Fauvism challenge"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.