Loading

Fra bok til film Se under for filmlister tilpasset alderstrinn

Mange av de mest populære filmene vi har på Filmrommet startet en gang som bok, og mange av disse bøkene kan du også finne igjen på biblioteket.

Av norske filmer som er basert på barnebøker finner du blant annet den prisbelønte kortfilmen Snill, skrevet av Gro Dahle og Svein Nyhus. Arne Svingen har skrevet både den kritikerroste Bendik og Monsteret, og boka De tøffeste gutta som ble til spillefilm i 2013.

Jørgen+Anne=Sant er en annen kjent spillefilm som vi har trykket til vårt bryst. Men også denne filmen er basert på det som nå har blitt en av Norges mest kjente barnebøker med samme navn, skrevet av Vigdis Hjort. Et annet bokunivers som har blitt utrolig populært de siste årene også på film, er historiene om Karsten og Petra, skrevet av Tor Åge Bringsværd.

Fortellingene om Turen til Nordpolen, Olavs første skitur og Lille Sonjas store pappa ble alle opprinnelig skrevet av forfatter Tor Bomann-Larsen. Kari Stai har skrevet bøkene om Jakob og Neikob, som blant annet har vunnet Kulturdepartementets debutantpris, Brageprisen og Kritikerprisen. Den lille kortfilmen Kråkebollebilly tar også utgangspunkt i norsk litteratur. Animatøren og regissøren Magnhild Winsnes ble nemlig inspirert av Marit Tusvik sitt dikt «Kra kra» i barneboka Les for meg!

Her får du kortfilmer og spillefilmer som er inspirert av, eller hentet direkte fra, litteraturens verden. Listene er delt opp i to kategorier, en for barnetrinnet og en for ungdomstrinnet og videregående skole. Forfatterne av originalverket er listet opp bak filmene.

Foto er hentet fra filmen Karsten og Petra lager teater, SF Norge.

Fra 1. til 7. trinn:

Foto er hentet fra kortfilmen Bendik og Monsteret (Kool Filmproduktion) som er basert på Arne Svingens bok med samme navn.

Filmer til ungdomstrinnet og vgs:

Dersom du videre ønsker å se nærmere på ulike dokumentarer, spillefilmer og kortfilmer som tar utgangspunkt i de største stemmene i norsk litteratur, kan du trykke på denne lenken.

Foto er hentet fra filmen Beatles (Sweet Chili Entertainment) basert på Lars Saabye Christensens kjente bok med samme navn.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.