Uitgeverij Deviant Handleiding

Deze handleiding zal je alle informatie geven die je nodig hebt om je interview voor te bereiden. Als je verder nog vragen hebt hoor ik het graag. Je kunt me bereiken op 06-19651822 of op s.boshuizen@computerfutures.nl

Deze handleiding is opgesteld door Computer Futures naar aanleiding van haar relatie met Uitgeverij Deviant. Deze informatie is uiterst vertrouwelijk en mag niet gedeeld worden met derden.

Succes!

Praktische informatie

Het interview vindt plaats met twee personen. Dit zijn Dik Klop (IT manager) en Jos Brouwer(Adjunct directeur). Zij zullen verder ingaan op de functie eisen, jouw technische en communicatieve skills. Daarnaast komen zeker ook motivatie en culturele 'fit' aan bod. Zorg dus dat je beide goed hebt voorbereid.

Het interview

Donderdag 30 maart 2017 om 14.30 uur

Managers

Locatie

Zuidsingel 13, 3811 HA in Amersfoort. Het is een prachtig oud pand, een voormalig muziekschool. Om er te komen loop je over een klein bruggetje.

Parkeren

Op 3 minuten loopafstand is een parkeerplaats (helaas dient er wel betaald te worden). Deze is in de Koestraat.

Dresscode

Smart Casual

Projectinformatie

De transitie naar SharePoint

Uitgeverij Deviant staat momenteel aan de vooravond van een transitie. Ze hebben de wens om SharePoint te gaan gebruiken als platform. Echter, de kennis en ervaring om zelf een SharePoint omgeving op te zetten en te implementeren is niet intern aanwezig. Ze hebben jou nodig om dit van scratch af aan op te bouwen om een nieuwe manier van werken te creëren.

Ze zijn op zoek naar een expert die enerzijds kan adviseren op het gebied van SharePoint en anderzijds in staat is de implementatie te zelfstandig te doen. Op dit moment gebruikt de klant niks op het gebied van SharePoint en ze willen hier graag een start mee maken.

Als SharePoint consultant begeleid je Uitgeverij Deviant in het ontwerp en de ontwikkeling van de SharePoint omgeving. Je analyseert en vertaalt de functionele behoeften van de klant naar een concrete technische oplossing op basis van SharePoint technologie.

Wat worden je taken?

  • Het vertalen van klantwensen naar pragmatische oplossingen - het opzetten en implementeren van intranet systemen, kennismanagement en portals vanuit een business context;
  • Het adviseren van de interne stakeholders;
  • Het documenteren van de installatie en implementatie;
  • Werken aan uitdagende projecten ;
  • Het opleiden van gebruikers en beheerders van deze applicaties.

Over Deviant

Uitgeverij Deviant is een educatieve uitgeverij die toegankelijke en afwisselende lesmethodes ontwikkelt voor het mbo, voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs en vso. Deviant biedt doorlopende leerlijnen voor de vakken Nederlands, rekenen, Engels en loopbaan & burgerschap. Ook hebben ze een complete methode voor het vak ondernemerschap en ontwikkelt Deviant momenteel een methode Duits voor het mbo. Met deze methodes wil Uitgeverij Deviant de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt en in de maatschappij vergroten. Daarom ontwikkelen ze kwalitatief hoogstaand lesmateriaal dat leerlingen niet alleen uitstekend voorbereidt op de centrale examens, maar ook op hun toekomstig beroep en hun maatschappelijke rol.

Met hart voor en kennis van het onderwijs levert Uitgeverij Deviant graag een bijdrage aan beter en passender onderwijs waarmee we recht doen aan de verschillen tussen leerlingen.

Ik hoop dat alles duidelijk is! Mocht niet dit zo zijn dan kun je me bellen op 0619651822. Ik ben ook per mail te bereiken op s.boshuizen@computerfutures.nl

Heel veel succes!!

Created By
Sophie Boshuizen
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.