Loading

Linda Molleman helemaal van mijn melk

Woensdag 15 maart, Persepit Wenduine, de eerste lezing die Artslag organiseert in het nieuwe "clubhuis". Ik ken Linda niet, ik ken wel haar "kiekenspit" op het einde van de Baron Ruzettelaan in Brugge, zonder te weten dat dit haar werk is.

Deze dame met een heel bijzonder verhaal, beladen met enorm veel bagage, komt ons vertellen over haar werk. We zijn met een vrij kleine groep, zeker nog niet iedereen heeft de Persepit (terug) gevonden. In haar slideshow gooit Linda ons het ene na het andere verbluffende werk voor de voeten, met daarbij een opvallend pretentieloos verhaal.

Van zodra ik even de kans krijg stel ik haar een vraag naar haar achtergrond. Deze dame toont ons in een ongelooflijk tempo een resem aan heel sterke werken, waarmee zij prijzen heeft gewonnen, werken die aangekocht werden door gemeentes en provincie. En dat alles zo gewoon...

eerste, en meteen bekroonde werk

Maar stilletjes komt het ware verhaal achter deze intrigerende dame. Linda heeft als kleuter van anderhalf tot drie en half jaar door TBC geveld, in het gips aan haar bedje gekluisterd gelegen. Op haar vijf jaar verliest ze haar vader van wie ze de ziekte had gekregen. En later verliest het koppel Linda en Geert hun enige zoon op zijn acht jaar. Getekend door het leven blijven ze samen achter op zoek naar een nieuw doel in hun voortbestaan.

kinderpark als grafzerk, haar verloren kinderjaren

Dat deze achtergrond van onverwerkte frustratie een enorme voedingsbodem voor haar creativiteit biedt, mag ons niet verwonderen. Of juist wel, want dit verhaal is uitermate bijzonder !

Linda put uit een onvoorstelbare creativiteit en bracht ons een snelcursus verwondering. Maar ze zou uren kunnen doorgaan over haar denkwereld. Deze dame beschikt over een uitzonderlijk talent. Zij leest veel, denkt heel veel na en gaat leren wat haar nog onbekend was. Enerzijds zien we een rode draad door haar werken heen, maar anderzijds krijgen we een variatie die ons van onze sokken blaast.

Linda, zoals ik het je vertelde, je hebt mij en niet alleen mij helemaal van mijn melk gebracht. Zeer boeiende lezing, een aanraden voor de afwezigen, dat we de volgende keer zeer talrijk naar je mogen luisteren !!

rotonde kunst te Brugge

Linda gaat in de komende weken/maanden een nieuwe voordracht geven in het museum Ghislain te Gent. Datum volgt nog en zal gecorrespondeerd worden door artslag. We hopen ook in de toekomst langs te mogen gaan bij haar thuis tussen een dertigtal van haar creaties.

Bedankt voor de boeiende avond Linda, en tot gauw !

Created By
Dirk Wullus
Appreciate

Credits:

www.floriofoto.be

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.