Llama Hafdís Hanna

Llama dýr eru mjög félagslynd og lifa með öðrum llama dýrum. Þau hafa verið notuð sem burðardýr og til kjötframleiðslu.

Fræðiheiti: Llama glama. Llamadýr eru suð-amerísk húsdýr af úlfaldaætt. Llamadýr eru gjafvana, alpakka, vikúnjadýr. Þau eignast yfirleitt eitt afkvæmi en sjalndast tvö. Ævilengd þeirra er 15-24 ár.

Llamadýr eru vegan þau lifa við vestanverð Andesfjöll í Suður Ameríku/Perú, Bólívíu, Argentínu og Chile.

http://bit.ly/2g2tdb4

Lamadýr eru klaufdýr eins og geitur og kindur og eiga þá auðveldara að klifra á fjöll og eruð mest notuð sem burðar dýr, þau geta borið 25-30% af líkamsþyngd þeirra yfir 8-13 kílómetra upp fjöll.

þegar lama dýr eru í sjálfsvörn þá skirpa þau á fólk

Credits:

Created with images by cowlet - "Llama" • Marie Hale - "Llamas" • MrsBrown - "animal mammal lama" • Kai Hendry - "Llama" • Ronnie Macdonald - "Llamas" • feserc - "Up close"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.