Loading

PABLOBIENÁLE výstava prác žiakov a študentov SZUŠ PABLO

O Pablobienále

 • Organizátor: Súkromná základná umelecká škola Pablo Trnava
 • Kurátor/koordinátor projektu: Mgr. Miloš Čápka a Mgr. Juraj Ezechiáš
 • Trvanie projektu: jún - september
 • Cieľové skupiny: deti, mládež, rodičia, rodinní príslušníci, odborná verejnosť a široká laická verejnosť (1000 priamych účastníkov, 10 000 nepriamych účastníkov)
 • Sprievodné akcie a výstupy: vernisáž, koncert, diskusie, módna prehliadka, komentované prehliadky, propagačné materiály (plagát, pozvánka), katalóg, teaser, fotografická dokumentácia, ...

Pablobienále je trvalý stály projekt s dvojročnou frekvenciou. Je ojedinelý v stredoeurópskom priestore v rámci základného umeleckého školstva.

Originálna polyekranová prezentácia výtvarných prác žiakov a metodických konceptov pedagógov v trvaní 4 mesiacov, spojená so slávnostnou vernisážou, hudobným programom, módnou prehliadkou textilných úžitkových prác, štýlovým pohostením pre deti a ich rodičov.

Pablobienále je jedinečné rozsahom, (500-700 prác), a náročnou inštaláciou. Je cieľovým formálnym výstupom, vrcholnou udalosťou, ukážkou úrovne a kvality školy.

Náš cieľ

Pablobienále je udalosť, kde deti predstavujú rodičom aj širokej verejnosti svoje výtvarné práce z dvojročného procesu.

Význam Pablobienále pre žiakov:

 • formovanie postojov k sebe samému i k okoliu a k jeho reakciám
 • overovanie svojich limitov, ktoré v úspešnom výtvarnom procese prekračujú
 • ocenenie a uznanie stimuluje dieťa, motivuje ho k ďaľšej aktivite a k skvelému výkonu
 • dieťa nachádza zmysel svojej aktivity, stáva sa stabilným študentom školy

Význam Peblobienále pre rodičov a verejnosť:

 • pozitívna atmosféra
 • živý a nefalšovaný záujem rodičov o tvorbu svojich detí
 • prekvapivo očarená verejnosť
 • humanizácia prostredia
 • živá komunikácia
 • budovanie komunity

GALÉRIA

viac fotografií z jednotlivých ročníkov nájdete tu

vypočujte si tiež

KONTAKT

Súkromná základná umelecká škola, Zámočnícka 36/1, 917 01 Trnava

IČO: 42286611 | DIČ: 2023338515

IBAN SK9075000000004014344590

kontaktná adresa: Hlavná 16, 917 01 Trnava

e-mail: szus.pablo@gmail.com | telefón: +421 911 058 557, +421 948 341 160

sledujte nás na:

Created By
Lea Loviskova
Appreciate