Loading

Lunambulist Sophie Steengracht and Jonat Deelstra, 8 - 25 July at GoMulan Gallery

  • All prices are quoted inclusive 9% TAX

NL Door de coronapandemie bestaat er een hernieuwde interesse in de natuur, en dat is maar goed ook. Voor het bestrijden van de klimaatcrisis is alle bewustwording broodnodig. Kunstenaars Jonat Deelstra en Sophie Steengracht - die beiden te zien zijn op kunstbeurs Art Rotterdam, 1-4 juli - gaan nog een stap verder: Sophie Steengracht legde haar eigen pigmenten tuin aan voor een duurzamer schilderproces en Jonat Deelstra bedacht een nieuwe manier voor het begraven van menselijke resten ter bevordering van koralen in de Noordzee. In hun werken over duurzaamheid en innovatie stellen zij continu de vraag: ‘’Hoe maken wij de wereld beter?’’.

ENG Because of the corona pandemic, there is a renewed interest in nature. And that is a gppd thing: to combat the climate crisis, all awareness is much needed. Artists Jonat Deelstra and Sophie Steengracht - both can be seen at art fair Art Rotterdam, July 1 - 4 - go one step further: Sophie Steengracht created her own pigment garden for a more sustainable painting process and Jonat Deelstra devised a new way of burying human remains to let corals in the North Sea flourish. In their works on sustainability and innovation, they continually ask the question, ''How do we make the world a better place?''

NL Jonat Deelstra (Haarlem, 1991) toont in zijn serie ‘Uitvaartcentrum de Noordzee’ keramische beelden en olieverfschilderijen. De serie geeft een futuristische en vindingrijke kijk op het begraven van menselijke resten: “Door een steeds warmer klimaat kan er de komende honderd jaar in de Noordzee een enorme hoeveelheid koraal groeien. Maar omdat de zee is kaal gevist kunnen deze organismen zich niet vestigen. Door structuren in de zee te plaatsen kunnen wij zorgen voor hergeboorte van de biodiversiteit.’’ In 2006 zijn de eerste windturbines in de Noordzee geplaatst. In deze gebieden mag er niet meer met sleepnetten worden gevist over de bodem. Deelstra wil de keramische urnen in dit gebied plaatsen zodat er koraal kan hechten aan deze structuren. Op deze manier fungeert dit begrafenisritueel van de mens als kraamkamer voor de onderwaternatuur. Daarnaast toont Deelstra een vervolg op de serie 'Progress and Prosperity, een project over economisch gewin op de natuur, zoals de ontbossing van de Amazone. Toen hij zes jaar geleden de Amazone bezocht werd hij getroffen door de schoonheid van een strak aangeplante palmolie-plantage. Jonat: ‘‘Deze tegenstelling sprak mij aan en besloot ik als onderwerp voor mijn kunst te nemen.’’

Deelstra woont en werkt nu ruim tien jaar in Amsterdam. In 2018 haalde hij zijn Bachelor in Illustratie aan de HKU. Sindsdien werkt hij voornamelijk als schilder, maar grijpt hij ook naar nieuwe materialen. Zo maakt hij tekeningen, houtsneden, animaties, keramisch werk en bouwt bij installaties. Deelstra is opgenomen in verschillende particuliere en bedrijfscollecties. Daarnaast heeft hij deelgenomen aan verschillende residenties zoals GinDS, het Opium Atelier en Broedplaats Bogota en was hij in 2020 te zien in het Krona Museum te Uden met zijn installatie ‘People’.

ENG Jonat Deelstra (Haarlem, 1991) shows ceramic sculptures and oil paintings in his series 'Funeral Home the North Sea'. The series presents a futuristic and imaginative take on the burial of human remains: "Due to an increasingly warmer climate, an enormous amount of coral may grow in the North Sea over the next hundred years. But because the sea has been fished bare, these organisms cannot settle. By placing structures in the sea, we can ensure the rebirth of biodiversity.'' In 2006, the first wind turbines were placed in the North Sea. In these areas, trawling over the bottom is no longer allowed. In this way, this burial ritual acts as a nursery for the underwater nature. In addition, Deelstra is showing a follow-up to the 'Progress and Prosperity' series, a project about economic gain on nature, such as the deforestation of the Amazon. When he visited the Amazon six years ago, he was struck by the beauty of a tightly planted palm oil plantation. Jonat: ''This contrast appealed to me and I decided to take it as a subject for my art.''

Deelstra has been living and working in Amsterdam for over ten years. In 2018, he received his Bachelor's degree in Illustration from the HKU. Since then, he has worked mainly as a painter, but also grabs new materials. Thus he makes drawings, woodcuts, animations, ceramic work and builds at installations. The paintings of Jonat Deelstra have magical realistic features. They seem alienating and ominous. He finds his inspiration in other cultures and religions: 'I need the supernatural. I have a need to know the mystery of human existence.' Deelstra is included in several private and corporate collections. In addition, he has participated in several residencies such as GinDS, the Opium Atelier and Broedplaats Bogota and was featured at the Krona Museum in Uden in 2020 with his installation 'People'.

Jonat Deelstra, 'Crotch Vaults II' (2021), oil paint on canvas, 190cm x 450cm. €10.000,-
Jonat Deelstra, 'Crotch Vaults II' (2021), oil paint on canvas, 190cm x 450cm. €10.000,-
Installation view
Jonat Deelstra, ‘Progreso y prosperidad III’ (2021), etching, 43cm x 31cm. ED of 5. 5 editions available €450,-
Jonat Deelstra, ‘Progreso y prosperidad IV’ (2021), etching, 43cm x 31cm. ED of 8. €425. 7 editions available.
Jonat Deelstra, ‘Progreso y prosperidad V’ (2021), etching, 43cm x 31cm. ED of 10 + 1AP. €400. 9 editions available
Jonat Deelstra, ‘Progreso y prosperidad II’ (2021), etching, 62cm x 43cm. ED of 10 + 2AP. 10 editions available €750,-
Jonat Deelstra, ‘Progreso y prosperidad I’ (2021), etching, 62cm x 43cm. ED of 10 + 2AP. 10 editions available. €750,-
Jonat Deelstra, 'Uitvaartcentrum de Noordzee XVI' series (2021), glazed ceramic, 34cm x 14,5cm x 19cm. €800,-
Jonat Deelstra, 'Funeral Home the North Sea XVII' (2021), glazed ceramic sculpture, 27cm x 16cm x 12cm. €500,-
Jonat Deelstra, 'Funeral Home the North Sea XVIII' (2021), glazed ceramic sculpture, 27cm x 16cm x 15cm. €600,-
Jonat Deelstra, 'Funeral Home the North Sea XVIII' (2021), glazed ceramic sculpture, 27cm x 16cm x 15cm. €600,-
Jonat Deelstra, 'Funeral Home the North Sea IV' (2020), glazed ceramic sculpture, 30cm x 21,5cmx 13cm. €950,- SOLD
Jonat Deelstra, 'Funeral Home the North Sea IV' (2020), glazed ceramic sculpture, 30cm x 21,5cmx 13cm. €950,- SOLD
Jonat Deelstra, 'Funeral Home the North Sea XX' (2021), glazed ceramic sculpture, 26cm x 15cmx 12cm. €450,-
Jonat Deelstra, 'Funeral Home the North Sea XXX' (2021), glazed ceramic sculpture, 30cm x 17cm x 12cm. €575,-
Jonat Deelstra, 'Funeral Home the North Sea XXXVI' (2021), glazed ceramic sculpture, 26cm x 12,5cm x 11cm. €500,-
Jonat Deelstra, 'Funeral Home the North Sea XXXVI' (2021), glazed ceramic sculpture, 26cm x 12,5cm x 11cm. €500,-

NL Sophie Steengracht (1991, Utrecht) schildert, tekent en etst de schoonheid van de natuur. Processen als groei, evolutie, verval en wedergeboorte vormen voor haar een inspiratiebron. Deze fascinatie gaat gepaard met grote zorgen om de toekomst van de natuur. Op een magische wijze wil zij aantonen dat het het waard is om respectvol en bewust met de natuur om te gaan. Steengracht heeft in maart 2020 (met ondersteuning van het Mondriaan fonds) een tuin aangelegd met planten waaruit ze pigmenten haalt voor haar schilderijen en tekeningen. Door het instandhouden van haar tuin stimuleert ze de biodiversiteit en biedt ze een habitat voor bijen, die een tekort aan leefgebied hebben.

Steengracht studeerde grafische technieken aan de Scuola Lorenzo Medici in Florence. Daarna is ze in 2015 afgestudeerd in Beeldende Kunst aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Hier ontwikkelde zij haar autonome stijl. Zij is aangesloten bij collectief ‘The Earth Issue’ in Londen, daar stellen kunstenaars de natuur en het milieu centraal in hun werk. Steengracht won in 2018 de ‘Van Vlissingen Art Foundation Grant’ hiervoor maakte zij een reis naar het Manu National Park in de zuidelijke Andes van Peru en liet zich inspireren door de enorme biodiversiteit in dit regenwoud. Daarnaast was Steengracht in 2020 onderdeel van de open call ‘Future of Nature’ van de MIAP foundation.

ENG Sophie Steengracht (1991, Utrecht) paints, draws and etches the beauty of nature. Processes such as growth, evolution, decay and rebirth are a source of inspiration for her. This fascination goes hand in hand with great concern for the future of nature. In a magical way, she wants to show that it is worth it to treat nature respectfully and consciously. Steengracht created a garden in March 2020 (with support by the Mondriaan Fund) with plants from which she obtains pigments for her paintings and drawings. By maintaining her garden, she encourages biodiversity and provides a habitat for bees.

Steengracht studied graphic arts at the Scuola Lorenzo Medici in Florence. She then graduated in Fine Arts from the Royal Academy of Art in The Hague in 2015. Here she developed her autonomous style. She is affiliated with collective 'The Earth Issue' in London, there artists put nature and the environment at the center of their work. Steengracht won the 'Van Vlissingen Art Foundation Grant' in 2018 for this she made a trip to Manu National Park in the southern Andes of Peru and was inspired by the enormous biodiversity in this rainforest. In addition, Steengracht was part of the MIAP foundation's open call 'Future of Nature' in 2020.

Installation view
Sophie Steengracht, 'Moon' (2020), Plantbased inks, charcoal and dried leaves on paper, 180cm x 120cm. €4500
Sophie Steengracht, 'Winter Decay' (2020), plant based ink and pastel on paper, 111cm x 170cm. €4200,-
Sophie Steengracht, 'Spring' (2020), plant based ink and pastel on paper, 210cm x 120cm. €3500,-
Sophie Steengracht, 'Waning Crescent, Fall' (2020), plant based ink and pastel on paper, 111cm x 170cm. €4200,-
Installation view
Sophie Steengracht, ‘Nocturnal pollination’ (2019), pastel on paper, 209cm x 149cm. €4.500,-
Sophie Steengracht in collaboration with Raafat Ballan, 'Mindflutter' series (2019), pastel and oil paint on paper, 70cm x 150cm. €2700,-
Sophie Steengracht in collaboration with Raafat Ballan, 'Mindflutter' series (2019), pastel and oil paint on paper, 70cm x 50cm. €900,-
Sophie Steengracht in collaboration with Raafat Ballan, 'Mindflutter' series (2019), pastel and oil paint on paper, 70cm x 50cm. €900,-
Sophie Steengracht in collaboration with Raafat Ballan, 'Mindflutter' series (2019), pastel and oil paint on paper, 70cm x 50cm. €900,-
Sophie Steengract, 'Macrocilix Maia' (2018), acrylic paint on linen, 25cm x 38cm. €900,-
Sophie Steengracht, 'Coral II' (2019), acrylic and oil paint on wooden panel, 124cm x 186cm, €3000,-
Installation view
Sophie Steengracht, ‘C. Erminea’ (2018), acrylic and oil paint on linnen, 54cm x 40cm. €1500,-
Sophie Steengracht, ‘Xapiri’ (2020), charcoal on paper, 59cm x 41,5cm. €500,-
Installation view
Sophie Steengracht, ‘Amaryllus’ (2020), oil paint on linnen, 40cm cm x 30cm. €1.050,-
Sophie Steengracht, ‘Stream’ (2019), acrylic paint on paper on paper, 100cm cm x 70cm. €1.000,- SOLD
Installation view

Please, do not hesitate to get in touch if you have any questions. Best wishes, Mulan.

'Lunambulist' | 8 - 25 July | Adress: van Ostadestraat 43A Amsterdam | Contact: Mulan Go, info@gomulangallery.com, +31 6 18989815 | Openinghours: thursday & friday 16:00 - 19:00. saturday & sunday: 12:00 - 18:00 | www.gomulangallery.com

Created By
Mulan Go
Appreciate

Credits:

Jonathan de Waart