Från Afghanistan till lärling på Wipro Mötet med Seifollah

Flykten från Afghanistan - Den 10 november 2014 påbörjade Seifollah khodadad en lång flykt från det svårt konfliktdrabbade landet Afghanistan. Ett land med en till nu 30 år lång historia präglat av splittringar, och krig. Det tog honom 5 månader att fly. Till fots. Med bil. Med båt. En flykt med konstant rädsla för sitt eget liv. Soldater med vapen är strategiskt placerade runt alla hörn, och har all makt att med eld och kulor stoppa vem som helst som försöker att komma undan taliban. Seifollah spenderade vad som måste kännas som ändlösa dagar och nätter med frykt för det värsta. Genom Afghanistan, till Iran, till Turkiet, till Grekland och sedan genom hela Europa med slutdestination i Sverige. Det här är Seifollah Khodad, och hans historia om vägen till svensk industri.

Idag har han hunnit bli 21 år gammal, och det är sex år sedan han lyckades fly från regimen. Det är vår i luften i Östersund och klockan är några minuter i tio när jag glider in huvudentrén till Wipro Infrastructure Engineering i Östersund, där jag skall träffa CNC-operatörlärlingen Seifollah.

Tre dagar i veckan jobbar Seifollah som lärling på Wipro i Östersund. De övriga två dagarna pluggar han CNC-Operatör på industritekniska programmet på Jämtlands Gymnasium. "Från början tänkte jag egentligen att gå fordonsprogrammet, eller BIK. Men jag hade inte alla åtta ämnen som behövdes för att komma in på gymnasiet, eftersom jag inte var klar med min matematik. Så jag påbörjade en kurs som hete IMYRK på Fyrvalla där man kan plugga om man inte har alla ämnen. Där läser man bland annat svets, el-energi och fordon." Börjar Seifollah berätta.

Men hur kom det sig att du fick reda på just detta programmet? Vad visste du egentligen om svensk industri? "Jag visste ingenting om industrin, utan jag trodde mest att det var ganska tråkigt, med skitiga och bullriga lokaler som kanske luktade illa. Sen när jag gick på IMYRK så fick jag svetsa lite och lära mer om just CNC-yrket vilket gjorde att jag ändrade min uppfattning om vad industri egentligen är och hur det ser ut."

Seifollah behövde aldrig gå klart årskurs ett. Hans lärare tyckte att han gjorde bra ifrån sig, och att han redan hade kunskaperna som behövdes för att hoppa över direkt till årkurs två. Ett ganska imponerande steg med tanke på Seifollahs bakgrund, och jag frågar vad som gjorde att han kom till att hamna på just företaget Wipro?

"I tvåan hade vi fyra veckors praktik här, vilket gjorde att jag blev bekant med stället och ville fortsätta även under den längre praktiken i årskurs tre. Jag trivs väldigt bra på Wipro, med rolig och kunnig personal. Dom är tålmodiga och bra på att visa och förklara saker för mig. Sen att det ligger så nära mitt hem är också ett stort plus" berättar Seifollah.

Seifollahs handledare arbetar på sin station

På Wipro tillverkas det hydraulcylindrar och som CNC-operatör behövs det kunskap om programmering för att se till att maskinerna tillverkar på rätt sätt. Man behöver inte vara expert på matematik, men det är bra med en viss sifferförståelse. En CNC-operatör har miniräknare som stöd, men enligt Seifollah behövs det även programmeringskunskap.

"Jag tycker att det er jätteroligt att programmera, även fast det är svårt så måste man lära sig det. Just på Wipro är det ganska lika hur programmeringen ser ut, eftersom vi tillverkar samma saker. På andra ställen kan det vara mycket mer arbete med just programmering eftersom man behöver ändra i maskinens program när vi skall tillverka något nytt. Mycket handlar om att testa sig fram i början för att uppnå ett korrekt resultat i tillverkningen."

Små cylindrar poppar ut av maskinen och Seifollah putsar och justerar

"Att vara lärling ger mig väldigt stor praktisk kunskap. På skolan lägger man den teoretiska grunden, men som lärling får man se hur det verkligen går till."

"Det som jag gillar bäst med skolan är lärarna. Dom har ett stort engagemang och vill verkligen att vi skall göra det bra. Man blir lite matt av all programmering i början, det kan verkar så svårt vid första anblick. Men sedan lär man sig grunderna och med tiden flyter det bara på. Nu tycker jag att programmeringen är något av det roligaste vi gör."

Seifollah poserar med sin arbetskollega på monteringsstationen där han jobber under skolledigheten

"Som lärling på en arbetsplats blir man tilldelad en handledare som skall förklara och visa hur arbetet går till. När man känner sig trygg på uppgiften får man prova på själv. Jag tycker det går snabbare att lära sig yrket när man får se hur det går till i verkligheten. En vanlig arbetsdag kan vi jobba i två olika skift här på Wipro. Antigen 06.00 till 15.00 eller 15.00 till 22.00. Som lärling jobbar jag bara 07.00 till 15.00, vilket är bra eftersom jag hinner göra skoluppgifter efter arbetsdagen."

Seifollahs arbetsstation

Medan jag lyssnar på Seifollahs berättelse om hans väg framåt som lärling, kan jag inte sluta tänka på hur hans bakgrund måste ha påverkat honom. Hur han kom till Sverige bara 15 år gammal, från Afghanistan som ensamkommande flykting efter 5 svåra månader på flykt.

"När jag springer två mil här i Östersund brukar jag tänka att det är ingenting mot det jag sprang som flykting över gränsen från Afghanistan till Iran, till Turkiet, till Grekland, genom Europa och slutligen till Sverige. Det är en farlig resa, och jag är väldigt lycklig över att jag mest sannolikt kommer få en bra framtid här. Jag trivs bra i Östersund, med närheten till naturen och kompisarna och varje vecka brukar vi spela fotboll på planen här i Torvalla. Det är sådant som får mig att må bra. Kompisar och träning."

"Efter att jag är färdig utbildad hoppas jag på en fast tjänst som CNC-operatör här på Wipro. Vad som händer om några år vet jag inte. Kanske jag vidareutbildar mig, eller så stannar jag kvar som CNC-operatör. Det är ett bra yrke med stor variation i vardagen"

Seifollah erbjuder sig att visa mig runt i anläggningen och jag tar på mig en gul väst med ordet BESÖKARE i stora bokstäver. Han berättar att företaget flyttade in i 2009, vilket gör att lokalerna ser fräscha och ljusa ut. Det är en stor verkstad med mycket aktivitet och massor med folk, och i ett ögonblick tar jag mig själv i att önska att jag var en del av gemenskapen.

Created By
Thea Marlene Magnussen
Appreciate

Credits:

Marlene Magnussen

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.