Loading

Zet je kop in de steigers en betreed de werf … CURSUS FILOSOFEREN MET KINDEREN EN JONGEREN

kan muziek nat worden? | verandert iets door er naar te kijken? | kun je achteruit denken? | welke kleur heeft de tijd? | hoe zouden stoelen eruit zien als onze knieën aan de andere kant zaten? | waar gaat het licht naartoe als je het uitdoet?

filosoferen is als fietsen

Fietsen leer je niet uit een boek. Ook niet door de onderdelen uit je hoofd te leren: stuur, wiel, rem, pedalen… Fietsen leer je door het te doen. In het begin bij voorkeur met extra wieltjes. Of door iemand die met je meeloopt en je bij de bagagedrager vasthoudt. Dat is met filosoferen óók zo. Je leert het in gesprekken. Je leert het door het zelf te doen. Je leert het met vallen en opstaan. In het begin bij voorkeur met een ervaren begeleider die jou én je bagage richting geeft.

fietsen en filosoferen leer je niet uit een boek.

voor wie?

Ben jij een leerkracht die tijdens het kringgesprek graag uit het louter anekdotische wil raken? Een leidster in de jeugdbeweging of educatief medewerker die wéét dat spelen meer is dan wat oppervlakkige leukigheid en ‘n fancy inkleding? Een theatermaker die tijdens een nagesprek verder wil komen dan het obligate ‘hoe vond je de voorstelling?’ Een kunstenaar die tijdens de workshops in zijn atelier niet zomaar uitleg wil geven maar met kinderen en jongeren een gesprek wil aangaan? Een filosofiestudent of filosoof die zijn theoretische achtergrondkennis graag handjes en voetjes wil geven in de praktijk? Een ouder of grootouder die het fascinerend vindt als zijn [klein]kind vraagt: waar gaat het licht naartoe als je het uitdoet? Een volwassene die zijn kinderlijke verwondering [nog] niet is kwijtgeraakt?

Dan is deze [initiatie]cursus filosoferen met kinderen en jongeren iets voor jou!

hoe zit deze [initiatie]cursus in elkaar?

We komen 5 afzonderlijke zondagen samen. Telkens van 10.00u tot 17.00u. We werken praktisch én concreet met filosofische thema’s. Daarom zijn we ook 3 keer te gast op een bijzondere plek: DE Studio, het M HKA en Stormkop. We laten ons inspireren door iets wat daar gebeurt.

In DE Studio is dat een theatervoorstelling voor lagere schoolkinderen over ‘tijd’. In het M HKA het surrealisme van Marcel Broodthaers, bij Stormkop plastic jutten op een Scheldestrand. Toch is dit beslist geen cursus ‘filosoferen over kunst’. Het gaat ons immers niet om de kunst an sich. Wél om de filosofische thema’s die deze inspiratiebronnen ons aanreiken. Als je inschrijft doe je dat voor de 5 dagen. Dit is een menu. Je kan niet ‘à la carte’ eten.

Verder breng je je eigen lunchpakket en drinken mee. Voor de rest is alles [ook tickets] in de prijs inbegrepen.

hoe zouden stoelen eruit zien als onze knieën aan de andere kant zaten?

praktisch?

Telkens van 10.00u tot 17.00u

  • zondag 13 oktober 2019
  • zondag 17 november 2019
  • zondag 29 december 2019
  • zondag 19 januari 2020
  • zondag 16 februari 2020

docenten

Lies Pycke, leva Rocena en Ed Weijers. Deze docenten zijn coördinator/trainer van de beroepsopleiding ‘filosoferen met kinderen & jongeren’ aan de ISVW, Internationale School Voor Wijsbegeerte in Nederland en hebben alle drie filosofie gestudeerd: Ieva in Letland, Ed in Leiden, Lies in Antwerpen

  • Lies Pycke is lector filosofie aan de AP Hogeschool. Als pedagogisch adviseur ontwikkelt ze lesmateriaal en coacht leerkrachten
  • leva Rocena werkt als filosoof aan de Hogeschool Rotterdam en bekwaamde zich in filosoferen met kinderen in de Verenigde Staten
  • Ed Weijers was jarenlang coördinator van CKN, Centrum Kinderfilosofie Nederland, en is consultant bij EPIC International [European Philosophical Inquiry Centre]

inschrijven

inschrijven doe je via deze link [https://forms.gle/1j1C1k9YvCp93LKn7] en 375 euro over te maken op het rekeningnummer van EPIC International: IBAN:NL98INGB0006352532 | BIC:INGBNL2A

voor verdere vragen, opmerkingen of bij problemen stuur een mail naar ilse@villanella.be

Het maximum aantal deelnemers is 16. Wees er dus snel bij!

concept en realisatie: Ilse Daems | illustraties: Charlotte Peys | vorm: lu’cifer

Credits:

Charlotte Peys

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.