หมาสวดมนต์ หมาแสนรู้

ได้ข่าวว่า มีหมา สองขาเจ้า

นั่งคุกเข่า พนมท่า น่าฉงน

อยู่ข้างข้าง เจ้าของ ท่องสวดมนต์

ทำเสียจน คนสงสัย แห่ไปดู

เจ้าสุนัข ตัวนี้ มีชื่อว่า

เจ้าโคนัน พันธุ์ชิวาวา สง่าหรู

ส่วนอายุ ปีครึ่ง ทึ่งน่าดู

นั่งเทียมครู ที่เป็นพระ ประนมมือ

ชั่งเป็นภาพ ที่แปลก แทรกน่ารัก

เห็นแล้วพักตร์ ยิ้มร่า น่านับถือ

ทำเอาจน คนไป ได้ฮาฮือ

ต่างปรบมือ เสียงระงม พร้อมชมมัน

ในสภาพ สังคมคน สับสนนี้

แต่กลับมี เจ้าหมา พาสุขสันต์

ในสังคม อลเวง ไม่เว้นวัน

แต่หมามัน กลับสวดมนต์ พิกลจริง

ด้วยเหตุผล กลใด ทำให้เจ้า

จึงได้คิด คุกเข่า เจ้าสุดหนิง

หรือว่าเจ้า ถูกมัดกาย ไม่ไหวติง

แล้วจับเจ้า ให้นิ่งนิ่ง ไม่จริงใจ

แต่ในภาพ นั้นหนา สง่านัก

เจ้าคงรัก เพราะแววตา สง่าใส

ดูอากัปฯ กลับทำสวย ด้วยเต็มใจ

หาสงสัย ใดเหลือ เมื่อได้ชม

หรือว่าเจ้า แค่ทำ ตามเจ้าของ

ทำแค่ล้น คนมอง ปองขนม

หรือว่าทำ เพราะวาสนา มานานนม

ที่เพาะบ่ม แต่ชาติก่อน ได้ย้อนมา

แต่อย่างไร ก็เป็นภาพ ปลาบปลื้มล้น

ที่ทุกคน อ่านหนังสือพิมพ์ ต้องยิ้มร่า

จริงไม่จริง ใช้สติ พิจารณา

อย่าหาว่า พระพิเลน แต่งเป็นกลอน

ในธรรมบท เคยบอกว่า หมาแสนรู้

ที่ได้อยู่ กับเจ้าของ พร้อมคำสอน

ได้วิ่งไป นิมนต์พระ มาแรมรอน

คาบที่ชาย จีวร ตอนพระมา

พร้อมกับได้ ใช้เสียงเห่า เข้าประชิด

ทำด้วยจิต ที่เลื่อมใส ฝักใฝ่หา

พอมันตาย ก็ได้เกิด เป็นเทวดา

ด้วยอานิสงส์ บุญญา ที่หมาทำ

นี่เป็นหมา ในธรรมบท พจนะ

เป็นหมาพระ นำมา ถึงน่าขำ

แต่เป็นเรื่อง สัจจริง อิงพระธรรม

เป็นหลักฐาน มาค้ำ ลำนำกลอน

หากจะเอา สาระนี้ ที่จากข่าว

คงเตือนเรา ได้สติ มีคำสอน

ขนาดหมา ยังขนาดนี้ มีอาทร

ได้ทำเด่น อุทาหรณ์ สอนสังคม

ขออภัย หากใคร ไม่ชอบหมา

เพราะหาใช่ เจตนานำ ทำไม่สม

ดีไม่ดี ให้พินิจ อย่าจิตตรม

มองให้คม แล้วจะเห็น ความเป็นจริง

Created By
Tongsamut Vorasan
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.